LEDENRAAD Op 1 juli 1991 was de ledenraad als volgt samengesteld: 1. A. Alleman 2. F.M. Andriese 3. R. Bartelsman 4. A.R. Been 5. A.L. Blekkenhorst 6. A. Boerkoel 7. T. Bogaard 8. H. Bijvank 9. W.P. Deegen 10. J.C. van Dijk 11. C.A. van Eijden 12. Mr. N.J.Gianotten 13. C.C. Harms 14. D.C. Karremans 15. D. Keijzer 16. Ir. J. Lambregts 17. M. Middendorp 18. J. Neefjes 19. R.G. Oudendijk 20. G.P. Paulsen 21. HA. Smit 22. Drs. K.G.A. Timman 23.1. Waas 24. Drs. L.M. van Wijk Dit jaar zijn aan de beurt van altreden de navolgende leden: A.Alleman, R. Bartelsman, A.R. Been, J.C. van Dijk, C.C. Harms, M. Middendorp, H.A. Smit, Drs. KGA Timman. De heer Alleman stelt zich niet herkiesbaar. Voor zover bekend, stellen de andere heren zich herkiesbaar. Naast de 7 aftredende leden die zich herkiesbaar hadden gesteld, werden door de leden de volgende kandidaten gesteld: J.H. Buskermolen door Mr.NJ.Gianotten en J. Neefjes R. Leeser door Mr. NJ.Gianotten en Drs. K.G.A.Timman Derhalve waren er 9 kandidaten voor 8 plaatsen. 7

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 17