BESTUUR Op 1 juli 1991 was het Bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter Commissaris Commerciële Zaken M. van Praag M.U. Coronel A.L. van Os A. Kraan H.PJ. Henrichs Commissaris Financiële Zaken Commissaris Algemene Zaken Commissaris Amateur Voetbal Aan de beurt van aftreden waren de heren M.U. Coronel en A. Kraan die zich beide herkies baar hadden gesteld. In de jaarvergadering van de ledenraad op 5 september werden beide heren bij acclamatie voor 3 jaar herkozen aangezien er geen tegen kandidaten waren gesteld. In het afgelopen jaar werden 36 officiële Bestuursvergaderingen gehouden. Hieronder volgen enkele bestuursbesluiten, die in deze vergaderingen werden genomen. Bestuursbesluiten Seizoen 1991/199?. - Pers na de wedstrijd pas na drie kwartier toegang tot het spelershome - Stoppen samenwerking met het Sint Lucas Ziekenhuis Bustransport accoord met Oosterijk Touringcars - Videoproduktie, mits netto opbrengst 1/3 gedeelte voor Ajax - Accoord vergadering plus koud buffet afgevaardigden "Beloftencompetitie" in Ajax stadion - Beleid ontwikkelen om racisme onder eigen supporters aan te pakken - Proef met kippengaas voor vak F - Man of the match moet zijn Ajax man of the match - Hans Kok jeugdto'ernooi op 5 mei 1992 - Voorstel aan ledenraad geen contributieverhoging seizoen 1992-1993 - Journalist Evert Vermeer benoemd per 1 juli 1992 tot werkend lid, gezien zijn betrokkenheid bij de diverse Ajax uitgaven - Overeenkomst met Inter Football per 30 juni 1992 beëindigd Zullen alles in eigen beheer doen en zo nodig gebruik maken van bepaalde faciliteiten van Inter Football of andere bedrijven - Accoord met organisatie Ajax tentoonstelling Beurs van Berlage van 1 augustus t/m 6 september 1992 - Open dag in oude vorm komt dit keer te vervallen, zal wel in een kleinere vorm worden gehouden - Contract aanbieding aan de jeugdspelers I.Tuhuteru en C.C. Wijnhard - Contract verlenging aan Menzo, Kreek, van Burik, van As, Oulida, v.d. Poll, Reiziger en v.d. Sar - Contract Jonk opengebroken - Bij behalen van UEFA beker zal op zaterdag 16 mei een feestavond in de Studio van Joop v.d. Ende te Aalsmeer worden gehouden voor alle medewerkers van Ajax, sponsors, business- seathouders en Sky-boxhuurders - Vakken K en L op de Reynoldstribune zullen worden uitgebreid met gereserveerde plaatsen - Accoord aanschaf medische apparatuur voor een nieuw krachthonk. - De heer Adriaanse per 1 juli 1992 voor een periode van 1 jaar in dienst getreden als direkteur-opleidingen 6

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 15