SLOTBESCHOUWING Geachte clubgenoten, Hiermede ben ik aan het eind gekomen van het jaarverslag over het verenigbigsiaar 1 juli 1991 tot en met 30 juni 1992. Artikel 34, letter A van de staturen verplicht het bestuur bij het einde van elk verenigingsjaar een algemeen overzicht te geven van hetgeen in dat jaar is voorgevallen. Deze taak werd overgedragen aan het Hoofd Secretariaat en aan u is ter beoordeling of hieraan is voldaan. Namens het bestuur wil ik alle trainers, commissieleden, elftalleiders, secretarissen en perso neelsleden bedanken voor hetgeen zij voor de vereniging hebben gedaan. Veel dank aan de heren H. Bijvank, W.W. Heisterkamp, A. Kraan, W.F. Schoevaart en T. Tielenburg alsmede aan Sylvia Dekker voor de geleverde overzichten en bijdrage om dit verslag tot stand te doen komen. Ik wens u allen, mede namens het bestuur, een succesvol seizoen 1992-1993 toe en hoop dat u er in een goede gezondheid getuige van moge zijn. Amsterdam, augustus 1992 G.M. Holsheimerj 66

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 135