dB:ir,r^T,sr- hct ovcrbre°s°° - d°8oid» d° dde ESjs r„™"TkMZ Rappao8°-rckc^ Sn07™deVCrZekering t6n beh06Ve Van d£ contractsPe'ers groot VERPACHTINGEN MaLóTvrde^BoeT1Mder dc P^vereenkoms, me, Van WaXndX8™ S,adi0° BV ""k' de De exploitatie van de ltanüne op Voorland bleef in handen van de heren Kamlag sr. en jr. VERZEKERINGEN Stadion op een bedrag. DOU"Pn,2ea' Werd dc he™»"fc mbegrtp van de overkappingen berekend 87001 f 38.400.000.-- roerende zaken (meubilair, inventaris) i 600 000 inhoud prijzenkast (alleen risico brand) 7 5 0 0 0 0 ongetaxeerd: opruimkosten op premier-risque basis 845.000 25% aanvullende dekking premie risque opbraakschade 10.398.750,-- 6.250,— 52.000.000,— Clubhuis Voorlandf ~Q~ Overige verzekeringen- Collectieve W.A,verzekering via de K.N.V.B. me, een aanvnlling daarop door Ajax afgesloten. Pensioenverzekering voor diverse personeelsleden. Persomdijke ongevallenverzekering ten behoeve van de bes,nutsleden en diverse professionele Collectieve ongevallenverzekering t.b.v. suppoosten en controleurs. Inbraakverzekering voor een verzekerd bedrag van 2.350.000,-. W-A. verzekering voor tractor en machines. Verzekering ten behoeve van aanwezige automatiseringsapparatuur. 64 l^t OOt1ini11an/4/\

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 131