l "bmÏÏiT,1 rr t i°'rde heren w' °m ben0Mod tot -h. £h; vi Euf8- medewerkers financieel direkteur Drs^M.RoÏdenhof °Vergenomen door de in dienst getreden verwerking van diverse zaken evenals ons ero-MW.HaM de '«traiieve terrein- en onderhoüdspersoneel Deze ploeg bestond uit J. Bakker P A a r™ Per 1 november werd het eenjarig contract meTltos C^jffers en M-pR- Wildeboer. Platjee in dienst. man met verlerigd en in zijn plaats kwam R. CONGIERGE De heer en mevrouw van Welie tageerde dit jaa, als concierge-echipaar. TECHNISCHE STAF Beenakker, technisch direkteur, trainer-coach le elftal L. van Gaal, assistent trainer le elftal, coördinator profopleidinn B. Haarms, assistent trainer 1e elftal a- opieiaing A. P^ainer-eoach G. de Haan, trainer-coaeh C-2 en DT k«=P™rammg opleiding H.J.G. Borman, trainer-coach D-2 en E-l L. Jambor^ I en II F. Hoek, keeperstrainer H Buskermolen, trainer amateurrecreatie Ladru' trainer-coach E2 (stagaire Na 28 september kwam in de technische siaf ker. Louis van Gaal werd technisch direkteur Gerarf vTlÓ °°"het VCItrek van 1x0 Beenhak- de taak over van G.v.d.Lem. Herman Borman schoof dóe T f sistent> Spitz Kohn nam Konrng (ond Ajavspoler) kwam dn siaf aankon „p d^lXvÏ 62

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 127