LWaas en Drs. L.M,.W,jk. kandidaat VOOrgestfild dnnr W.P.Deegen v G.P.Paulsen en J-Ne^es R.Bartelsman A J^BS e° W-F-sdloevaart A.Kraan en W.F.Schoevaart tijdsduur van de heer beteken,"dafjle nè"""" TT" d°°r overIijd» van afgelopen jaren voor ^«"^5 hebben'gïïatfh" ge" 'T' T'k de vergadering wordt onderstreept. applaus door de Verkiezing van de 3 leden v,„ H. E..ncie|e Altredend zijn de heren IrJ.Lambregts HJWPilen Ine n De heren stellen zieh niet herkiesba£ SebUS' Door de leden zijn kandidaat gesteld: kandidaat voorgesteld dnnr Drs.LM v.Wijk A.Kraan en J.Neefjes dSk Gat" J-HPotharst en H.A.Smit Drs.K.G-A.Timman Mr.NJ.Gianotten en D.Keyzer De drie voorgestelde kandidaten zijn derhalve herkozen. De heer Drs.K.G.A.Timman stelt zich herkiesbaar. vergadering gaat hiermee akkoord. g pUDt te behandden; de 59

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 121