Kor WrkStag' Ir""' TOTO- EN LOITO COMMISSIE Op 1 juli 1991 bestond deze commissie uit de volgende leden: K.C. Alberts GJ. Hulscher C.W.F. Timman C.A. Welling De samenstelling van deze commissie bleef ongewijzigd. Trouw elke vrijdagavond doet deze commissie zijn werk voor de club.. VERGADERINGEN NOTOLENVANnF rn.ENE -r 1- Opening Aanwezig 67 werkende leden en 16 ondersteunende leden Mi 08mb"S,ÜK P.CKe enSsyj'Ï52J7*—W- GHJ.Bonsen, C.M.Geelkerken, HJ.Haavekost, P.Koote e„ A sïjS^S. A R teTclBO^H? T rrgadCr:°S ontïanëen van de leden A.Alleman J. de Kok,' H.B.La'uer; R.Laeserj KLfatai D SpÊ' broek, J.Tielenburg e„ W.Wassenaar en van i Notulen van de vergadering van 15 Sf,ntmhPr iq«q Aangezien e, geen op- of aanmerkingen zijn worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4' Verkiezinn van 8 leden voor de ledenraad 3. 58 Ingekomen stukken

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 119