Lucky Aiax Ter ondersteuning van het bestuur van Lucky Ajax heeft de evenementen commissie meegehol pen met enkele activiteiten en daarvoor tevens een financiële bijdrage geleverd. MedewerkersavonH Voor de medewerkers stond een speciale avond in de planning. Deze avond is uiteindelijk uSL n ÏW* b|j-J°OP V3n dCn EndC t6r gelegenheid van het behalen vL de UEFA Cup. Ook bij de organisatie van deze avond was de evenementen commissie betrokken. Conclusie Met haar werkzaamheden is de evenementen commissie op de goede weg. Om alle doelstellin gen te realiseren is o.a. meer geld nodig. Daartoe worden reeds plannen uitgewerkt in overleg met het bestuur van de A.F C "AJAX" en de directeur commerciële zaken. en Met deze activiteiten hoopt de evenementen commissie een bijdrage te leveren aan een gezond verenigingsleden van de A.F.C.'AJAX". gezona JAARVERSLAG STUDIE- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE ^"VT d<= tonele jeugdopleiding een klein aan„I kinderziektes had te overwinnen, kenmerkte het afgelopen jaar zich tot consolidering en stabilisering van de organisatie. bereïrrnttrr11! te.kUnnen JeUen dat we nu toch weI de optimale werkwijze hebben bereikt. Dit betekent zeker met dat er nu mets meer te bereiken zou zijn. We blijven streven T Van d° Studie" en Begeleidinscommissie als ondersteunend apparaat van de jeugdopleiding kunnen verbeteren. Dat we dat steeds doen in samenwerking DraktisclTall'i TT VanzeIfsPrekend- ^gelopen jaar was die samenwerking op praktisch alle fronten weer goed verzorgd. Met name de wekelijkse besprekingen op maandag met de trainers en de Technisch Direkteur waren zeer nuttig en we stellen ons voor om dat het komende jaar met onze meuwe Direkteur Opleidingen, Co Adriaanse voort te zetten. De schoolresultaten zijn op het moment van tot stand komen van dit verslag, zoals altijd, niet ^en afteken n Van de voorgaande jaren he?NederlandfF.ftgf 7a\b ie^ds^oeP onder de 7^tien jaar deel uitmaakten van het Nederlands Elftal, (dat waren er acht hadden we toch wel meer problemen op te lossen r^YBord ï1100™1331 het geVal.ZOU gCWeeSt Dit was zeker «en van de redenen voor de KNVB om de hulp van onze commissie m te roepen. Dat had o.a. tot gevolg dat de coordinator van de Studie- en Begeleidingscommissie met dit Nederlandse Elftal onder 16 jaar ds studiebegeleider meeging naar het Europees Kampioenschap voor landenteams voor die leeftijdsgroep. En nu maar hopen dat dit voor de KNVB geen eenmalige zaak is geweest. Te oordelen naar de positieve reacties van zowel trainers als de betrokken bestuursleden van de Bond wil men een continuering van deze Studiebegeleiding voor Jeugdelftallen van de KNVB 56

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 115