Jaarplan seizoen 1991/1992 Aan het einde van het seizoen 1990/1991 heeft de evenementen commissie een evaluatie gemaakt op basis waarvan een jaarplan voor het seizoen 1991/1992 is ingediend bij het bestuur van de A.F.C'AJAX". Met de inhoud van de activiteiten is het bestuur akkoord gegaan. Begroting Voor het uitvoeren van de geplande activiteiten had de commissie ƒ.20.000, Eventuele additionele fondsen zouden moeten komen uit sponsoring. Overlegstructuur Om de sponsoring gecoördineerd te laten verlopen is een overlegstructuur ontwikkeld tussen de commissieleden belast met sponsoring en de direkteur commerciële zaken van de A.F.C."AJAX, de heer AJ. van Eijden. All externe contacten liepen via de direkteur commerciële zaken. Deze werkwijze heeft bewezen te werken in het afgelopen seizoen. Doelstelling Primaire doelstelling van de commissie was het streven om voor elke geleding binnen de vereniging een of andere aktiviteit te organiseren. Deze doelstelling is niet volledig gerealiseerd. Voornaamste oorzaak was het overvolle voetbalprogramma waardoor activiteiten moeilijk inplanbaar waren. In goed overleg met de technische leiding zijn daarvoor oplossingen gevonden, o.a. door een activiteit door te schuiven naar het begin van het nieuwe seizoen. Traditionele activiteiten Hieronder vallen o.a. het Sinterklaasfeest voor de Jong Junioren en de vaantjesavond aan het eind van het seizoen. Het Sinterklaasfeest is gewoontegetrouw een geweldige gebeurtenis waar jong en oud van genieten. Voor de vaantjesavond werd dit keer voor een andere opzet gekozen. In plaats van een grote happening voor alle elftallen werd de vaantjesavond georganiseerd per leeftijdsgroep. Deze nieuwe opzet is een succes geworden en voor herhaling vatbaar. Alternatieve activiteiten In de jaren zeventig was de visdag voor het eerste elftal een beroemd fenomeen. Bij de huidige selectie hoef je met een dergelijke activiteit niet aan te komen. In samenspraak met de spelersraad werd besloten om in oktober 1991 een middag te gaan paintballen (oorlogje met verfpistolen), Deze activiteit werd een doorslaggevend succes, 's Avonds werd het geheel besloten met een middeleeuws "vreetfeest" op een kasteel. Dezelfde activiteit werd vanwege het grote succes ook georganiseerd voor de spelers van het 2e elftal. Nieuwe activiteiten Dat wordt de sportdag voor de B/C junioren. Deze activiteit stond gepland voor begin mei. In overleg met de technische staf is deze activiteit verschoven naar begin augustus. Voor deze activiteit zijn door de commercieel directeur sponsors gevonden voor financiering van het gebeuren. Bijdragen Ook in het afgelopen seizoen heeft de commissie weer financiële bijdragen gedaan ter onder steuning van diverse activiteiten. Voorbeelden waren o.a. de bijdragen voor het feest van Joop de Vries, Ladies Day en een avond voor de controle commissie. 55

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 113