FINANCIËLE COMMISSIE Op 1 juli 1991 bestond de commissie uit de volgende leden: Drs. L.M. van Wijk, voorzitter J.C. van Dijk Drs. K.GA. Timman De heren stelden zich kandidaat voor een nieuwe termijn en werden in de eerste vergadering van de ledenraad (21-11-91) na de algemene Ledenvergadering bij acclamatie herkozen. REDACTIE COMMISSIE Op 1 juli 1991 bestond de commissie uit de volgende leden: A. Kraan M. Middendorp W.W. Heisterkamp D. Endt Het Ajax Magazine/Clubblad verscheen dit jaar 8 keer, waarvan de eerste als presentatiegids, waarmee aan art. 2 van het Huishoudelijk Reglement werd voldaan. De vaste rubrieken werden verzorgd door: Presidentieel/van de Bestuurstafel: M. van Praag Kroniek: M. Middendorp Ajax 2 A. Blekkenhorst en J. Neefjes Seniores overzicht: W. Heisterkamp en elftalleiders Jeugdoverzicht: W. Heisterkamp en elftalleiders. Interviews: M. Middendorp. In Memoriam: A. Kraan Interviews, wedstrijdkarakteristieken, Ajax-geschiedenis (Magazine): Dave Endt, E. Vermeer. Van' de heer M. Middendorp verschenen dit jaar vijf interviews, n.l. van: Maarten Oldenhof Studie- en Begeleidings teams dr. Piet Bon Bob Haarms Louis van Gaal EVENEMENTENCOMMISSIE Samenstelling commissie De commissie heeft in haar tweede jaar in ongewijzigde samenstelling gefunctioneerd. Dit hield in: M.Lindeman F. Thoolen J. Buskermolen T. Mulder C.van Rooyen voorzitter, contactpersoon bestuur en dagelijkse leiding, coördinator A-selectie en Lucky Ajax penningmeester, coördinator jeugdafdeling secretaris, coördinator tweede elftal en amateurvereniging lid commissie, belast met de portefeuille sponsoring lid commissie, belast met portefeuilles sponsoring en beveiliging 54

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1992 | | pagina 111