70 groot roerende zaken (meubilair, inventaris) inhoud prijzenkast (alleen risico brand) ongetaxeerd: opruimingskosten op premier-risque basis totaal f. 35.500.000,- 1.376.000,- 750.000,- f. 38.376.000,- clubhuis Voorland f. 1.375.000, Ongedekte schadeverzekering 25?^ van f. 38.376.000,zijnde f. 9.594.000,— verhoogd met f. 6.250,— als premier-risque bij brandschade Verzekering computer f. 18.500, Overige verzekeringen: Transferwaardeverzekering ten behoeve van de contractspelers, groot f* 7.000.000, Collectieve W.A.-verzekering via de K.N.V.B. met een aanvulling daarop door Ajax afgesloten. Pensioenverzekering voor onze administrateur, de heer G. Holsheimer en de directeur algemene zaken, de heer A.J. van Eijden. Persoonlijke ongevallenverzekering ten behoeve van de bestuursleden, alsmede voor de heren van Eijden, Holsheimer, Stibbevan Dord en de coach Collectieve ongevallenverzekering t.b.v. suppoosten en controleurs. Berovingsverzekering brandkasten, alsmede het overbrengen van de gelden door de kassiers van de loketten naar de administratie. Inbraakverzekering voor een verzekerd bedrag van f. 2.000.000, W.A.-verzekering voor tractor en machines. CONTACT MET DE PERS. Door het overlijden van de heer D. Schalm werd de heer D. Endt be reid gevonden de contacten met de sportjournalisten bij de thuiswed strijden van het eerste elftal te verzorgen. De contacten met een deel van de pers waren het afgelopen seizoen niet optimaal te noemen. Nadat de heer H.J. Cruyff ontslag had genomen werd door een aantal journalisten een hetze gevoerd tegen het bestuur en de directeur al gemene zaken. Dat de pers ons kritisch benadert is niet altijd prettig, maar juist onderbouwde kritiek is leerzaam. Wat er toen gebeurde was de pers onwaardig, men veroordeelde ons op +-+++++++++ i i i i i t-1

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 76