69 Met de volgende sponsors hebben vi/ij méér jarige contracten gesloten: - AVC Nederland, importeur van TDK audio-videocassettes (shirtrecla me); dit contract is per 1 juli 1988 met drie jaar verlengd; - Robe di Kappa, kledingleveranderwaarvan het contract per 30 juni 1989 eindigt; - Roever Reizen als organisator voor onze supportersreizen; dit con tract eindigt per 31 december 1988; - Commodore, een computergigant waarmee eveneens per 1 juli 1988 het contract voor drie jaar verlengd is; - Martinair, een partner waarmee de zaak reeds vele jaren automatisch van jaar tot jaar verlengd wordt; - Citroen Nederland, importeur van automobielen, die eveneens per 1 juli 1988 het contract met drie jaar verlengd heeft. Tenslotte kunnen wij thans ook een tweetal nieuwe sponsors aan onze sponsorpool toevoegen, te weten: - OAD Holten; dit bedrijf zal ons busvervoer in Nederland gaan rege len, waarbij als noviteit "AJAX" als eerste in Nederland de be schikking zal krijgen over een speciale AJAX-bus; - Forbo Sportflor B.V.; dit bedrijf zal medio augustus 1988 starten met de aanleg van een zandingestrooid kunstgrasveld op het trai ningsveld op Voorland. RECLAME. Het afsluiten van contracten voor het maken van reclame op ons com plex was door het bestuur weer in handen gegeven van het bureau Inter football, dat zich goed kweet van de opdracht. De eindbeslissing en het tekenen van de contracten lag vanzelfspre kend in handen van het bestuur. Reclame via het score-bord werd verzorgd door de firma Stodel Beets. VERPACHTINGEN. Voor elke thuiswedstrijd of bijeenkomst werd het restaurant "Le Bocal" en de Sky-Boxen verpacht, aan Maison van den Boer. Het overige horeca-gebeuren in ons stadion bleef bij de B.V. de Vecht, onder leiding van de heren Hafkamp en van Wagtendonk. De exploitatie van de cantine op Voorland bleef in handen van Carel en Tom Kamlag. VERZEKERINGEN. Aan de hand van een taxatierapport van Makelaarskantoor J. Rappange rekening houdende met de bestaande bouwprijzen, werd de herwaarde met inbegrip van de overkappingen berekend op een bedrag

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 75