68 B.A. Hulshoff; A. Kohn en H.J. Cruyff, technisch direkteur. Verder verzorgde de heer F. Hoek de keeperstraining en de heer C.M. Koppelaar de looptraining. In de loop van het seizoen werden nog toegevoegd de heren: G. de Haan en H. Wijnands. Door het vertrek van de heren H.J. Cruyff en A.R.J. Bruins Slot werd de coaching van het eerste elftal overgenomen door de heren: B. Haarms, B.A. Hulshoff en A. Kohn. Dit had tot gevolg dat de ove rige trainers moesten improviseren en veel meer werkuren moesten ma ken. Alle trainers verdienen veel lof voor de wijze waarop zij deze moei lijke periode tot een goed einde wisten te brengen. Van vorengenoemde heren waren H.J. Cruyff, A.R.J. Bruins Slot, B. Haarms, B.A. Hulshoff en A. Kohn bij ons in volledige dienst en de andere op part-time basis. MEDISCHE STAF. Op 1 juli 1987 bestond de Medische Staf uit de volgende heren: Dr. A.B. Stibbe clubarts; Dr. J.N. Keeman St. Lucas Ziekenhuis; P.H. van Dord fysiotherapeut; R. Koster masseur; S. Vonk masseur. Het medisch team had dit seizoen veel ernstige blessures te behande len van zowel contractspelers als ook van jeugdspelers. Voor keuringen van spelers vóór het begin van de competitie, het ma ken van röntgenfoto's en het geven van medische adviezen konden wij weer een beroep doen op het St. Lucas Ziekenhuis, waarvoor hartelijk dank. SPONSORING. Dit onderwerp is nog niet eerder opgenomen geweest in onze jaarver slagen. Echter, door het toenemende belang dat sponsoring heeft ge kregen binnen de exploitatie van ons "voetbalbedrijfkunnen wij om het geven van deze informatie niet meer heen. Nadat wij negen jaar geleden de eerste voorzichtige schreden hebben gezet in het commercialiseren van het medium "AJAX" kunnen wij thans constateren dat reeds 35?ó van onze inkomsten bestaat uit andere in komsten dan alleen direkte voetbalinkomsten. Deze inkomsten bestaan uit geldbedragen (reclameborden, shirtreclame, TV-baten, etc.) maar inmiddels ook uit leveranties van goederen en diensten.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 74