67 MEDEWERKERS. ADMINISTRATIE. De bezetting van de administratie bleef dit verenigingsjaar wederom ongewijzigd en bestond derhalve uit: G.M. Holsheimer, administrateur, bijgestaan door P. Hoefman, N.M. Steur en Mej. S. Mol. In de loop van het boekjaar werd de boekhouding volledig geautoma tiseerd en liep de verwerking van diploma's en seizoenkaarten geheel via de computer. Veel lof en dank aan de heer G.M. Holsheimer en zijn medewerkers voor de vele werkzaamheden in het afgelopen seizoen door hen ver richt. TERREINPERSONEEL Op 1 juli 1987 waren als terreinknecht in dienst: P.C. Bosman, voorman; M.P.R. Wildeboer en C. Huybregtse. Het onderhoud van de terreinen vereiste dit seizoen weer alle aan dacht. Op 1 december 1987 is de heer J. Bakker in dienst genomen voor on derhoud en schoonmaak van de opstallen. Gedurende de zomermaanden zal hij zich belasten met het schilderen van het clubhuis op Voorland. Vanzelfsprekend woorden van dank aan het terreinpersoneel voor al hun inspanning om de velden in goede staat te brengen en ze tijdens het seizoen in zo goed mogelijke staat te houden. CONCIËRGE - ECHTPAAR. Het conciërge - echtpaar, de heer en mevrouw van Ingen, verricht zijn werkzaamheden zodanig, dat wel woorden van lof maar geen klach ten voorkomen, waarvoor namens het bestuur hartelijk dank. TECHNISCHE 5TAE. Op 1 juli 1987 waren de volgende heren bij ons werkzaam: H.J.G. Borman; A.R.J. Bruins Slot; D.D.W. de Groot; B. Haarms;

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 73