64 tot bestuurslid. Tevens wordt besloten om te voorzien in de vakature van de heer Bakker die in de jaarlijkse algemene ledenraadsvergadering van 28 augustus j.l. werd gekozen tot penningmeester. Door de leden zijn kandidaat gesteld: A. Alleman C.A. van Eijden D.C. Karremans J.D. Sebus A.G. Visser kandidaat gesteld door: C.C. Harms en W.F. Schoevaart A. Kraan en C.A. van der Wal A. Kraan en I. Waas A. Harmsen en J. Neefjes A. Harmsen en H.J.W. Pil. Derhalve zijn er 12 kandidaten voor 11 plaatsen. De uitslag van de stemming is als volgt: F.M. Andriese N.J. Gianotten H.J.W. Pil L.M. van Wijk C.A. van Eijden I. Waas A. Boerkoel J.D. Sebus D.C. Karremans M. Lindeman A. Alleman A.G. Visser 84 stemmen 84 stemmen 84 stemmen 84 stemmen 82 stemmen 82 stemmen 81 stemmen 80 stemmen 72 stemmen (voor 72 stemmen (voor 60 stemmen (voor 59 stemmen. 2 jaar vakature Bakker) 2 jaar vakature Kraan 1 jaar vakature Hordijk) Niet gekozen de heer A.G. Visser. De voorzitter feliciteert de gekozenen voor hun (her)-verkiezing en dankt de heer Visser voor zijn kandidaatstelling. 5. Verkiezing van de 3 leden voor de Financiële Commissie (art. 24, lid 3, van de statuten). Aftredend zijn de heren D. Keijzer, Ir. J. Lambregts en Drs. L.M. van Wijk. De heren Keijzer en van Wijk stellen zich niet herkiesbaar. Door de leden zijn kandidaat gesteld: kandidaat gesteld door: H.J.W. Pil A. Harmsen en A. Kraan J.D. Sebus A. Harmsen en J. Neefjes. Aangezien er verder geen kandidaten zijn gesteld, worden de heren (her)benoemd 6. Verkiezing van 1 plaatsvervangend lid van de Financiële Commis- sie (art. 24, lid 3, van de statuten). Door de leden zijn kandidaat gesteld:

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 70