61 Ook in het afgelopen verenigingsjaar bleef de commissie u/eer een zogenaamde "slapende" commissie. Dit ku/am omdat de heer H. Bijvank ten nauwste is betrokken bij het aannemen van nieuwe jeugdleden en de heer W.F. Schoevaart bij het aannemen van nieuwe leden voor het seniores amateur voetbal. De commissieleden waren van mening dat het daarom niet nodig is de eventuele nieuwe leden ook nog eens voor de enquête commissie te laten verschijnen. CLUBAVOND COMMISSIE. In de samenstelling van deze commissie was geen wijziging gekomen, zodat deze op 1 juli 1987 wederom bestond uit de heren: Hoewel de commissie niets valt te verwijten, gaat het niet goed met de clubavond. In mijn vorig jaarverslag heb ik daar de oorzaken al van aangegeven Op de clubavond is nog een heel klein aantal bezoekers aan het kaar ten, terwijl een vaste kern van Ajacieden aanwezig is om een paar uurtjes met elkaar te praten. Er wordt elke donderdagavond een tombola gehouden; met de opbrengst daarvan wordt tegen de Kerst- en Paasdagen aan de medewerkers van Ajax een attentie aangeboden. Namens het bestuur woorden van dank aan de commissieleden voor de door hen verrichte werkzaamheden. ONTSPANNINGSCOMMISSIE. De samenstelling van de commissie bleef ongewijzigd, zodat deze op 1 juli 1987 wederom bestond uit de heren: E.W. Bormann; P.O. Mendes; W.H. Rossen en J.A. Schouwenburg H. Braakman A.L. van Zoest H.P.J. Henrichs H.A. Hak - voorzitter; - secretaris; - penningmeester; - leden. M. van Teunenbroek) I I -I- I I- I Mil iiiiiiiiiii

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 67