60 CONTROLE COMMISSIE. De commissie bestond op 1 juli 1987 uit de volgende heren: G.H. van Cooten; G. Couton, voorzitter; G. Dermout; A. Holleboom; J.M. Jansen; H.B. Lauer; J.G. Nieberg; R. Ojevaar; J.J. Portengen; W.H. Rossen, secretaris; H.F. Rotgans; W.H.J. Schilperoort; C. Snijder; J.H. de Sterke; H.J. Teunissen en W. Wassenaar. Tijdens het seizoen bedankten de heren H.F. Rotgans en J.H. de Sterke. In overleg met de controle commissie zijn diverse veranderingen rond het stadion aangebracht. De autopoort werd verbreed en voor de vakken A en D u/erden vaste hekken geplaatst, zodat de controle bij de ingang en het parkeren voor de vakken A, B, C en D werd verbeterd. Namens het bestuur woorden van dank aan de commissie voor de wijze, waarop zij hun taak blijven vervullen. ENQUÊTE COMMISSIE. Volgens het bepaalde in artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement dient deze commissie te bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een lid. Als zodanig treden respectievelijk op: a. de secretaris van de vereniging; b. de secretaris van de commissie jeugdvoetbal en c. de secretaris van de commissie amateur seniores voetbal. Ingevolge het vorenstaande bestond de commissie in het afgelopen ver enigingsjaar uit de leden: J. Neefjes - voorzitter; H. Bijvank - secretaris en W.F. Schoevaart - lid.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 66