59 TERREIN- EN ONDERHOUDSCOMMISSIE Op 1 juli 1987 bestond deze commissie uit de volgende leden: H.J.W. Pil; J.D. Sebus en L.F. Bartels, voorzitter. Door het bedanken van de heer L.F. Bartels werd volgens art. 19 van het Huishoudelijk Reglement de heer K. Bakker voorzitter van de com missie De commissie hield zich vooral bezig met verbeteringen resp. herstel aan het stadion. Voorbereidingen u/erden getroffen voor herstel van de dakbedekking Reynolds-tribunehet schilderen van alle stoeltjes, verbouwing pers- ruimte, verplaatsing en vernieuwing pers-tribune, uitbreiding van het gereserveerde gedeelte voor spelers en commissieleden, het verwijde ren van twee rijen stoeltjes om daardoor een looppad te creëren en het vernieuwen c.q. verbreden van het autohek. Namens het bestuur hartelijk dank voor het belangrijke werk door de commissie verricht. ■*-+++++++++++++++ TOTO- EN LOTTO COMMISSIE. Op 1 juli 1987 bestond deze commissie uit de volgende leden: K.C. Alberts; G.J. Hulscher; C.W.F. Timman en C.A. Welling. De samenstelling van deze commissie bleef ongewijzigd. In de tot dusver gevolgde werkwijze kwam geen wijziging. Helaas lopen de opbrengsten van de Toto- en Lottogelden van jaar tot jaar terug. Van de slechts 11 voorverkoopadressen waar de Ajax-for- mulieren worden ingeleverd, zijn er maar 3 actief. Namens het bestuur hartelijk dank voor de werkzaamheden verricht in het afgelopen verenigingsjaar.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 65