AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB "AJAX" Jaarverslag van de secretaris over het ver enigingsjaar 1 juli 1987 t/m30juni 1988. bladz. Inleiding 1 Algemeen2 - 7 Bestuur3 - 9 Ledenraad10-31 Betaald voetbal 32-44 Amateur seniores voetbal 45-46 Jeugdvoetbal 47-53 Financiële commissie 54 Technische commissie 54-55 Redactie commissie 56 Studie- en Begeleidingscommissie 57-58 Terrein- en Onderhoudscommissie 59 Toto- en Lotto commissie59 Controle commissie 60 Enquête commissie 60-61 Clubavond commissie 61 Ontspanningscommissie 61-62 Vergaderingen 63-66 Medewerkers67 Technische staf67-68 Medische staf68 Sponsoring68-69 Reclame 69 Verpachtingen 69 Verzekeringen 69-70 Contact met de pers70-71 Supportersclub 71 Het nieuwe seizoen72-73 Slotbeschouwing 74

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 5