AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB "AJAX" Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1 juli 1987 t/m 30 juni 1988

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 3