31 stedentocht; hiermee u/as de finale dus eigenlijk al verloren. De heer Lindeman vraagt hoe het staat met de opvolging van clubarts Stibbe en hoe het gaat met het Medisch Centrum. De voorzitter deelt hem mede dat er, behalve Drde Ree, nog geen kandidaten zijn; het bestuur zoekt een vi/at oudere rijpere dokter (andere specialismen hebben we reeds in huis in de personen van Keeman en Prof. Marti). Het Medisch Centrum staat in principe los van Ajax maar het lijkt zich toch ook voor de club gunstig te ontwikkelen; de heer Been vult daarbij aan dat er nog wat groeistuipen zijn, maar dat hij na een gesprek dat heeft plaatsgevonden met de Jeugdcommissie er alle vertrouwen in heeft dat het uiteindelijk een goede zaak zal worden voor onze jeugdopleiding. De heer Andriese zegt het vreemd te vinden dat er de vorige vergade ring op de vraag over transfers geen antwoord gegeven kon worden, terwijl De Telegraaf de volgende morgen uitgebreid nieuws had; de voorzitter stelt dat hij die informatie aan de ledenraad alleen zal geven indien hij 100?ó zekerheid heeft. De heer Henrichs vraagt hoe het met het kunstgrasveld gaat en hoe het met de sociale zekerheid staat van Danny Hesp; de voorzitter deelt mede dat het kunstgrasveld dicht bij een oplossing is, terwijl hij niet meer op vergaderingen wil discussiëren over verzekeringsza ken; Ajax zal zijn mensen in ieder geval goed behandelen. De heer Harms wil nog kwijt dat hij de gang van zaken rond Hesp zeer teleurstellend ervaart, omdat er in de pers steeds melding is gemaakt van een mooie breuk; de voorzitter doet hier geen mededelingen meer over, woordvoerder in deze zaak is DrKeeman. 6. Sluiting. Nadat de volgende ledenraadsvergadering op 1 september 1988 (jaar- veroaderino) en de algemene ledenvergadering op 13 september 1988 zijn vastgesteld sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur en wenst een ieder een goede vakantie en wel thuis. ++++-H—M-+++++++++

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 37