30 De heer Gianotten vraagt of het niet mogelijk is om de TV-rechten beter te begroten, omdat er een enorm verschil zit tussen de uit eindelijk gerealiseerde inkomsten. De heer Lindeman vraagt hoe het komt dat de afschrijvingen lager zijn dan begroot; hem wordt medegedeeld dat u/e nog 2 maanden te goed hebben, zodat de begroting gerealiseerd wordt. 3. Rondvraag. De heer Blekkenhorst vraagt hoe het met de definitieve verbou wingsplannen staat. De voorzitter deelt mede dat in verband met de berichten over een nieuw stadion de grote plannen voor een jaar in de ijskast zijn gezet. De penningmeester geeft de navolgende opsomming van verbeteringen welke wel zullen worden uitgevoerd: schilderen van een groot aantal kuipstoeltjes, weghalen bij de Ere- en Reynoldstribune van de eerste 2 rijen, vernieuwen van dakbedek king Reynoldstribuneverbeteren sanitaire voorzieningen, schade overkapping staantribunes repareren, asfaltreparatie rondom het sta dion, het verbreden en vernieuwen van de autopoort, het plaatsen van permanente hekken bij de Ere-tribune, het verplaatsen en vernieuwen van de Perstribune, het vernieuwen van de Perskamer, het binnen en buiten schilderen van het Jeugdhonk Voorland. De voorzitter stelt verder dat, indien de politie ook tot gebruik achteraf overgaat, er een nieuwe video-installatie zal moeten komen. De heer Boerkoel komt ook terug op het eventuele nieuwe stadion en vraagt of het bestuur positief zal blijven toekijken indien er een enorm bedrag voor Ajax op tafel komt. De voorzitter antwoordt dat de huidige opzet voor Ajax veel te groot is (5G a 60.000 mensen), dat wij ons eigen gezicht willen behouden, waarbij de realiteit gebiedt te zeggen dat Amsterdam als hoofdstad van Nederland geen representatief stadion heeft en wij op dit moment ook niet kunnen zeggen hoe lang wij zelf de onderhoudskosten van het huidige stadion kunnen dragen. De heer Brandsteder deelt mede dat de motivatie van de sponsors van de "Johan Cruyff Stichting" duidelijk minder is geworden door het vertrek van Johan Cruyff (7 ton is slechts gestort); men overweegt een statutenwijziging om het geld terug te kunnen storten; indien de Stichting blijft bestaan heeft Johan Cruyff medegedeeld bestuurslid te willen blijven. De heer Schoevaart vraagt hoe het nu geregeld is met de taakverde ling van de trainers voor het komend seizoen, waarbij de heer Henrichs hem aanvult met de mededeling dat er eigenlijk bij de jong ste jeugd nog een "trainers"-aanvulling zou moeten komen. De heer van der Zwaag vraagt hoe het staat met het openbreken van de nog lopende contracten met Menzo en Winter en vraagt tevens hoe het met de diverse af te keuren spelers gaat. De voorzitter antwoordt dat de verzekering van de Wit inmiddels heeft uitgekeerd en de afkeuringsprocedure van Spelbos nog loopt; Ophof wordt niet afgekeurd, terwijl een eventuele afkeuring van Danny Hesp geen uitkering zal opleveren omdat voor hem geen trans- ferwaardeverzekering gesloten kon worden. De heer Alleman heeft zich nogal geergerd aan de uitspraak van van 't Schip een dag voor de E.C. finale in Straatsburg dat zo'n 2e finale achterelkaar hetzelfde is als het verrijden van een 2e Elf-

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 36