29 3. Vaststelling van de notulen van de ledenraadsvergadering van 14 april 1988. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 4. Mededelingen van het bestuur. De voorzitter geeft een overzicht over de te verlengen contracten, de nieuw aangeboden contracten eigen kweek en contracten welke wij willen openbreken om de selectie voor een aantal jaren vast te leg gen; hij deelt mede dat van onze jeugdige contractspeler Danny Hesp het genezingsproces te wensen overlaat en het er voor hem op dit mo ment niet best uitziet. Tenslotte kan hij mededelen dat er een nieuwe spits is aangetrokken, terwijl er op dit moment nog een gevecht "op leven en dood" wordt gestreden om het behoud voor Ajax van Peter Larsson; hij schat de kans dat hij blijft op "fifty-fifty"; het pro bleem ligt niet bij Ajax, maar bij Barcelona; deze week wordt er een definitieve beslissing verwacht. In de pers zijn diverse berichten verschenen over een nieuw te bou wen stadion in Amsterdam. De voorzitter deelt mede dat het wat Ajax betreft uit de picture is, hij twijfelt er aan of dit project van de grond komt gezien de enorm hoge kosten (260 miljoen). De heer Potharst. vraagt of, indien er wel een nieuw stadion komt, wij niet bang zijn voor het "Cruyff-Winsemius" verhaal zoals men dat bij de F.C. Utrecht wilde doorvoeren. De voorzitter deelt hem mede, dat het bestuur vanaf de zijlijn de ontwikkelingen nauwkeurig zal blijven volgen. De naam van Ajax heeft nog steeds een zeer goede naam in het buiten land gezien de aantrekkelijke uitnodigingen die wij hebben gekregen voor het deelnemen aan toernooien in Italië en Griekenland. Tenslotte deelt de voorzitter mede dat de A-selectie voor het komend seizoen, in overleg met de nieuwe hoofdtrainer Kurt Linder, prak tisch compleet is, waarbij de enige zorg nog is hoe we enkele spe lers kwijt kunnen raken (Stapleton afhankelijk van zijn prestaties bij het E.K. en Meijer, waarvoor inmiddels enige belangstelling is). Op 2 juli 1988 zal er een jubileumwedstrijd "Sjaak Swart 50 jaar" worden gespeeld tussen een deel van de A-selectie van Ajax tegen een favorietenteam van Sjaak Swart met veel oud le elftalspelers; het moet een grote manifestatie worden als aanvang van het nieuwe voet balseizoen. In het Comité van Aanbeveling hebben o.a. zitting geno men uw voorzitter, burgemeester van Thijn, Jack van Zanten, Martin Schroder; het grootste deel van de inkomsten zal bestaan uit sponso ring en recette (prijzen zeer aantrekkelijk). Voor Ajax kan dit een goede PR-zaak voor het nieuwe seizoen zijn. De financiële cijfers over de periode 1/7/1987 - 1/5/1988 worden uitgereikt. De heer van der Zwaag zegt dat zijns inziens, gezien de nog binnenko mende gelden versus de nog te verwachten kosten, het resultaat over het seizoen 1987/1988 ongeveer positief Hfl. 600.000,zal uitkomen. De heer Brandsteder constateert dat de wedstrijdkosten enorm gestegen zijn; hem wordt medegedeeld dat de kosten Olympisch Stadion hierin te genwoordig zijn opgenomen en dus de opbrengst ook bruto wordt opge voerd

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 35