28 De heer Lindeman vraagt of er iets wordt gedaan tegen het gooien van spullen op het veld. De voorzitter zegt dat er een offerte is ge vraagd voor een fijnmazig net. De heer Waas vraagt of Ajax bereid is in het nieuw te bouwen stadion te gaan spelen. De voorzitter antwoordt dat Ajax een afwachtende houding zal aannemen aangezien onze erfpacht tot 2034 loopt. De heer Gianotten vraagt of er inderdaad niets gebeurd is aan scou ting in de afgelopen periode. De voorzitter antwoordt bevestigend voor wat betreft scouting t.b.v. het le elftal. De heer Potharst vraagt of de jonge spelers al gecontractueerd zijn. De heer van Eijden zegt dat aan betrokkenen voor 13 mei een aanbie ding moet worden gedaan; afhankelijk daarvan komt er een transfer- vergoeding naar voren. De heer Gianotten wijst op het slechte entree bij het stadion bij de wedstrijd Ajax - Youngboys. Doordat er te weinig poorten open waren was er geen kaartcontröle en fouillering mogelijk. De heer van Eijden zegt dat inmiddels diverse maatregelen zijn door gesproken met Roffel en de politie. De heer Alleman vraagt wat er gaat gebeuren met de z.g. Johan Cruyff Stichting. De voorzitter antwoordt dat hier niets over bekend is. De heer Waas vraagt of inderdaad Linder als trainer overbleef. De voorzitter zegt dat Ericsson niet te halen was, Beenhakker nee heeft gezegd, Kessler in België wilde blijven; daarna viel de keus op Linder. Verder zijn de namen Reker en van Veen genoemd alsmede Vasovic, Masopust. en Boskov. Over allen is met de spelersgroep ge sproken. De heer van der Zwaag wenst namens de ledenraad het bestuur alle suc ces bij de komende contractbesprekingen alsmede met het aan- en ver- koopbeleid 7Sluiting Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 2 juni 1988 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Vergadering van 2 juni 1988. 1. Opening. De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en verontschul digt zich voor het late aanvangstijdstiphetgeen te wijten is aan het bezoek dat die avond gebracht moest worden aan P.S.V. i.v.m. hun receptie t.g.v. het Kampioenschap van Nederland, het behalen van de K.N.V.B.-beker en het winnen van de Europacup I. Afwezig met bericht van verhindering zijn de leden Pil en van Wijk, alsmede de commissaris algemene zaken de heer Kraan en administrateur Holsheimer (beide met vakantie). 2Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede geen ingekomen stukken te hebben ontvangen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 34