27 4. Vaststelling contributies voor het seizoen 1988/1989. Besloten wordt de contributies voor het komende seizoen ongewijzigd te laten ten opzichte van het seizoen 1987/1988. 5/6. Mededelingen van het bestuur en Rondvraag. De financiële cijfers over de periode 1/7/87 - 1/3/88 worden uitge reikt. De heer Lindeman vraagt of er met plus- en min-tekens voor de bedra gen kan worden gewerkt. De voorzitter is van mening dat baten de plussen en lasten de minnen zijn. De heer Gianotten vraagt of de transfer Rijkaard geheel verwerkt is, hetgeen inderdaad het geval is. De voorzitter vult aan dat de ontvangsten TV-rechten inzake de supercupwedstrijd (Hfl. 300.000, nog niet verwerkt zijn. De heer van der Zwaag merkt op dat de opbrengsten van VIP plaatsen, Sky Boxen, contributies en seizoenkaarten per 1/3/88 afwijken t.o.v. 31/12/87. Dit is veroorzaakt door een aantal korrekties alsmede cre- dit-nota's. Nadat de financiële cijfers zijn opgehaald deelt de voorzitter mede, dat er in de afgelopen tijd veel gebeurd is. Trainers weg en erbij, intern thans weer alles op de rails. Het resultaat 2e helft is be ter dan de le helft; prioriteit nu gesteld op behalen van Europa cup II; de speler Spelbos zal niet meer op het veld terugkeren en wordt afgekeurd. Thans zijn we in overleg met de trainers bezig de spelersgroep op peil te brengen. Voor het eerste elftal was niets gescout in de afgelopen jaren, terwijl er toch aankopen noodzakelijk zijn aangezien de jonge spelers nog iets te licht zijn voor het gro te werk. De heer Potharst vraagt of er voor Bosman een gelimiteerde transfer som is vastgesteld. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad zo is, namelijk 1,2 mil joen gulden. Voorts zegt hij dat M. de Greyse (Club Brugge) 8 mil joen gulden moet gaan kosten en van de overige transfers kan hij op dit moment nog niets zeggen. Zeker is dat van Loen niet komt. Trainer Wijnands is aangetrokken als jeugdcoördinatorterwijl de andere trainers Linder, Kohn, Hulshoff en Haarms op korte termijn hun taakomschrijvingen uitgewerkt zullen hebben. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat er plannen zijn voor een nieuw te bouwen stadion in 1992. Niets is echter zeker, maar het is wel zo dat diverse investeringen nu op een laag pitje zijn gezet. Een aantal verbeteringen zullen wel worden uitgevoerd, zoals verbe tering toiletten, asfaltering, vergroting perstribune, veranderingen perskamer en vernieuwing video-installatie. De heer Henrichs vraagt of de politie hier dan ook iets mee gaat doen. De voorzitter antwoordt dat dit wel moet, anders wordt een en ander niet vernieuwd. Hij zegt bezig te zijn met aanbiedingen van plannen voor een kunstgrasveld en dat er voorlopig geen extra veld bij komt. Ook de persruimte zal multifunctioneel worden. De heer van Eijden zegt dat er een offerte voor een kunstgrasveld is voor zes ton. De heer Been zegt dat een extra veld afhankelijk is van fusies van diverse clubs.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 33