24 Verder aanwezig het ere-lid Volkers, de bestuursleden Been en Kraan, direkteur algemene zaken van Eijden en administrateur Holsheimer. 2. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de ledenraadsvergadering van 12 november 1987. De heer Henrichs merkt op dat op blz. 3 moet staan dat Harms en Henrichs een gesprek hebben gehad met Cruyff en Bruins Slot n.a.v. een opmerking van Pil en niet n.a.v. een opmerking van van der Wal. Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Mededelingen van het Bestuur. De voorzitter deelt mede dat er met een portugees zakenman een schriftelijke overeenstemming is gesloten inzake de transfer van Rijkaard. Overeengekomen werd dat de transfersom Hfl. 5.000.000, zou bedragen en dat hiervan inmiddels Hfl. 1.000.000,is betaald plus Hfl. 100.000,aflossing van een lening van Rijkaard. Als op 1 februari 1988 de overeengekomen transfersom niet is be taald, vervalt het reeds betaalde aan Ajax. Vervolgens deelt hij mede dat er twee maal een gesprek met de spe lers heeft plaatsgevonden over de nieuw aan te stellen trainer. Alles vindt plaats in overleg met spelers en de huidige trainers. Binnenkort zullen contractbesprekingen plaatsvinden met de spelers Bosman en van 't Schip, daarna zullen besprekingen plaatsvinden met de jonge spelers. Hierna worden de financiële cijfers over de periode 1/7 tot 31/12 uitgedeeld In verband met de hoge wedstrijdkosten vraagt de heer Lindeman of dit een bepaalde oorzaak heeft. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat thans ook alle kosten van wedstrijden, gespeeld in het Olympisch Stadion, als kosten worden geboekt in tegenstelling tot vorige jaren toen alleen de netto re cette werd vermeld. Door deze wijziging zijn de opbrengsten eveneens gestegen. De heer Andriese vraagt of de personeelskosten zullen teruglopen door het vertrek van Cruyff. Dit zal inderdaad het geval zijn. Op de vraag van de heer van Wijk of de transfer van Larsson is ver werkt in deze cijfers, wordt bevestigend geantwoord. 5. Rondvraag. De heer Sebus vraagt wat het standpunt van het bestuur is inzake de renovatieplannen van het Olympisch Stadion; hij is van mening dat het bestuur zijn mening nu al duidelijk moet kenbaar maken. De voorzitter zegt dat Ajax geen bespeler van een gerenoveerd of nieuw stadion zal worden als niet aan onze wensen zal worden voldaan. De heer Pil vraagt of het bestuur alleen de beslissing zal nemen of wel of niet naar het Olympisch Stadion zal worden gegaan. De voorzitter zegt dat ook de ledenraad hierin advies zal worden gevraagd

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 30