23 De voorzitter zegt dat Cruyff en bestuur op een lijn zitten. De heer van der Wal vraagt hoe dat op een lijn zitten er uit is ge komen De voorzitter zegt dat er goede gesprekken met hem en de penning meester zijn geweest. De heer van der Wal merkt op dat van alle aanmerkingen die er des tijds op Cruyff waren, er zo een hoop opzij kunnen worden gescho ven De heer Henrichs zegt dat hij met C. Harms een goed gesprek met Bruins Slot heeft gehad. De heer Schoevaart vraagt hoe de situatie is romdom het veld van WVHEDW. De heer van Eijden zegt dat er wederom contact is geweest met de Dienst voor de Sport, en met de wethouder. Men ziet de noodzaak van verhuizing van WVHEDW wel in, maar men wil een sterkere motivering voor het feit dat Ajax dit veld wil hebben. De heer van der Wal vraagt zich af wat je dan nog meer kan aandra- gen De heer van Eijden zegt dat het de wethouder niet duidelijk is; ook het kunstgrasproject was hem onbekend. De heer Potharst vraagt of bij de voorvelden geen grotere ballenvan- gers kunnen komen. Op de vraag van de heer Blekkenhorst inzake de mogelijke vernoeming van een tribune naar onze overleden ere-voorzitter antwoordt de voor zitter dat hij hierop in januari terug zal komen. Verbouwingen, e.g. onderhoud heeft met financiële mogelijkheden te maken. Op dit moment bestaat er enige interesse in transfers van Dick en Stapleton. De heer Alleman merkt op dat zolang er geen jeugd overgaat naar se nioren, er in de toekomst weinig kader aanwezig zal zijn voor opvol ging in bijvoorbeeld ledenraad. De heer Been zegt dat er vroeger b amateurelftallen waren tegenover 3 op dit moment en dat er hetzelfde probleem bestond. 7. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en stelt de volgende vergadering na overleg vast op 21 januari 1988. Vergadering van 28 januari 1988. 1Opening De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig 23 leden, bericht van verhindering is ontvangen van de he ren Lambregts en van der Zwaag. Voorts bericht van verhindering van de ere-leden de Boer en de Jongh.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 29