22 De heer Sebus vraagt wat het verschil is tussen Ajax enF.C. Porto. J. Cruyff: bij Porto spelen ze bij balverlies met 9 man er achter en 1 man er voor, bij Ajax is dit andersom, omdat ook de publieke verwachting hier anders is. De heer Boerkoel denkt dat de jeugd te zwaar zal worden belast als de ouderen te veel wegvallen. J. Cruyff: de vervanger van de oudere speler moet beter zijn, anders hoef je niet te kopen. De voorzitter dankt J. Cruyff voor zijn toelichting en vraagt de vergadering als een man achter de club te gaan staan. J. Cruyff verlaat de vergadering. De voorzitter vervolgt met de mededeling dat de affaire Rijkaard binnenkort wordt afgerond. Het resultaat in de Europacup is succes vol verlopen ondanks de afwezigheid van Rijkaard, Silooy en Wouters. In de competitie liggen we zes punten achter op P.S.V., maar in de K.N.V.B.-beker draaien we nog mee. Het bomincident in de wedstrijd Nederland - Cyprus is natuurlijk erg voor het totale nederlandse voetbal. De datum voor de wedstrijd tegen F.C. Porto thuis is nog niet definitief. De UEFA zal hierover uitsluitsel geven. Met het medisch centrum zijn we op bescheiden wijze gestart en te vens zullen we nauw betrokken worden bij een medisch congres in 1991. We zullen de ontwikkeling rondom het medisch centrum een jaar aan zien en vervolgens een definitieve beslissing nemen. Op 13 oktober is er een bijeenkomst met de gedupeerde winkeliers van de Leidsestraat. Ajax heeft de winkeliersvereniging een cheque van f. 25.000,aangeboden voor de aanschaf van een rood-witte feestverlichting. Men moet zich goed bedenken dat er onder de winkeliers een aantal zijn die het gebeuren rondom de 13e mei 1987 nooit zullen vergeten. Tot slot deelt hij mede dat Silooy verkocht is voor 2% miljoen aan R.C. de Paris; dat de publieke belangstelling voor de europacup wedstrijden goed is, maar dat de toeschouwersaantallen bij compe titiewedstrijden tegenvallen. Over de financiële cijfers zijn geen vragen. 6. Rondvraag. De heer Waas vraagt of Ajax door gaat met J. Cruyff. De voorzitter antwoordt dat dit in de bedoeling ligt. De heer Pil zegt dat we in de afgelopen tijd veel kritiek hebben gehad op de aankopen van Cruyff; nu zijn hieromtrent geen vragen gesteld, dus moeten we ook met alle kritiek stoppen. De voorzitter merkt op dat het bestuur hier vanzelfsprekend wel met hem over van gedachten heeft gewisseld. De heer Smit zegt dat over een paar dingen willens en wetens niet is gesproken, zoals het functioneren van de totale technische staf. Hij vraagt of daarover met Cruyff is gesproken.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 28