19 De heer Westrik heeft van een scheidsrechter vernomen dat men niet gelukkig is met de heer Waagmeester. De heer Timman bevestigt dat scheidsrechters liever niet door club mensen worden begeleid. De heer Blekkenhorst zegt dat Waagmeester toch als Ajacied wordt gezien. De heer Kraan zegt dat hij de begeleiding van de scheidsrechters in het verleden met genoegen heeft gedaan maar het bestuur heeft besloten de begeleiding niet meer door een bestuurslid te laten doen; er zijn veel jonge scheidsrechters die het wel in Waagmeester zien en na influistering van de scheidsrechterscommissie is deze keuze gemaakt. De heer Bijvank heeft zojuist vernomen dat er voorlopig geen verbou wingen zullen plaatsvinden en vraagt of dit ook voor Voorland geldt. De voorzitter zegt dat er op dit moment niets in die richting zal gebeuren. De heer Gianotten wijst er op dat officieel de heer Bakker pas over 1% uur penningmeester zal zijn. Vervolgens deelt hij mede. dat de heer van Eijden op een voortref- feliike wijze de Ajax belangen heeft behartigd in de vergadering van de raadscommissie voor politiezaken. Tot slot wijst hij op de waarschuwing van de voorzitter om tijdig nieuwe en goede mensen voor de ledenraad achter de hand te hebben. Het zal steeds moeilijker worden mensen van het soort bestuursleden zoals we nu hebben te vinden. De voorzitter vult hierop aan dat er wel een Ajax hart hoort in te zitten De heer Timman vraagt wat er waar is van het verhaal over het Olym pisch Stadion. De voorzitter zegt hier niets van af te weten. De heer Henrichs vraagt of er vorderingen zijn ten aanzien van de pasjesregeling De voorzitter zegt dat hier nog niets definitiefs over bekend is. De heer Andriese vraagt hoe de situatie rondom Rob de Wit is. De voorzitter zegt hier niet in de vergadering over te kunnen pra ten De heer Blekkenhorst zegt te hebben gelezen dat de fotodag bij Ajax een rotzooi was. De heer van Eijden zegt over deze uitlating reeds contact te hebben gehad met betrokkene en dat gebleken is dat de geplaatste opmerking op praktisch niets sloeg. 16. Sluiting. Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 12 november 1987 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 25