14 De rekening van Baten en Lasten werd afgesloten met een voordelig verschil van f. 1.933.000,-- tegenover f. 1.764.000,— vorig boek jaar. Wat het vermogen betreft zijn er kanttekeningen te plaatsen waarop dat vermogen wordt bepaald. Zonder onszelf rijk te willen rekenen mag men toch stellen, dat het stadion een belangrijke waarde vertegenwoordigt. Niets daarvan blijkt uit de balans die, strikt boekhoudkundig en conservatief, alleen maar de verbouwingen weergeeft, na afschrijvingen daarop. Als men nu weet dat alle activa verzekerd zijn voor f. 47 miljoen en dat de balanswaarde van dit alles ca. f. 7 miljoen bedraagt, mag men dan niet concluderen dat het eigen vermogen alleen al hieruit ca. f. 13 tot f. 20 miljoen hoger is dan getoond? Een ander zeer belangrijk bezit vormen de spelers. Wat is de in hen geïnvesteerde waarde? Elke onderneming - en dat is Ajax ook - zal zijn investeringen voor een reële waarde op de balans zichtbaar ma ken. Voetbalondernemingen in Nederland schrijven die investeringen direct in een jaar af. Als men nu voorzichtigheidshalve 50% van de verzekerde transferwaar- de van de spelers zou activeren, dan zou het vermogen nog eens met ca. 3 3/4 miljoen kunnen stijgen. Het bestuur pleit niet voor een onmiddellijk opvijzelen van het ver mogen. Nogmaals, men moet zich niet rijk rekenen maar de boodschap is deze: men moet zich niet blindstaren op de boekhoudkundige cijfers. Wat er achter zit is veel belangrijker. Alles wat nu toegelicht is in aanmerking genomen is Ajax een samen- stelsel van een gezond vermogen, een verantwoord resultaat, een ar senaal aan spelers, management en "gereedschap", zodanig dat men de toekomst met een gerust hart mag tegemoettreden. In een financieel verslag behoort nu eenmaal veel aandacht te wor den besteed aan de cijfers. Dat is ook nu weer gebeurd. De niet in de jaarrekening voorkomende cijfers zijn evenwel ook de moeite van het aankijken waard. - Van de totale recettes uit het betaald voetbal in Nederland nam Ajax ca. 20% voor zijn rekening in het afgelopen seizoen. - Als Ajax op bezoek komt bij clubs uit de middenmoot van de ere-di- visie betekent dat een stijging van de bezoekersaantallen met ten minste 20% meer bóven de bezoekers bij wedstrijden met de andere clubs uit de top, in sommige gevallen soms meer dan 50%. - Een ronde verder in een Europacup-wedstrijd kan ca. f. 500.000, extra opleveren. Een halve finale bereiken kan f. 1 miljoen ople veren, zoals tegen Real Zaragoza dit jaar. Een finale levert finan cieel nauwelijks iets op. Daarnaast vloeien uit Europacup-wedstrijden extra baten voort uit televisie-rechten en reclame-opbrengsten. Voor het afgelopen seizoen betreft dat een bedrag van ca 1,2 mil joen. - Een burgemeester die zijn stad de Europacup II finale verbiedt,

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 20