11 De uitslag van de stemming luidde als volgt: F.M. Andriese Mr. N.J. Gianotten H.J.W. Pil Drs. L.M. van Wijk C.A. van Eijden Waas Boerkoel ,D. Sebus D.C. Karremans M. A. Lindeman Alleman A.G. Visser 84 stemmen 84 stemmen 84 stemmen 84 stemmen 82 stemmen 82 stemmen 81 stemmen 80 stemmen 72 stemmen voor 72 stemmen voor 60 stemmen voor 59 stemmen. 2 jaar vak. K. Bakker 2 jaar vak. A. Kraan 1 jaar vak. J. Hordijk Artikel 34, leden 3 en 4 van de statuten schrijven voor dat voor de 8 periodieke vakatures zij zijn benoemd, die het hoogste aantal uit gebrachte geldige stemmen hebben verkregen. De daarop volgende plaatsen zijn bestemd voor de tijdens de lopende zittingsprocedure ontstane extra vakatures. Artikel 17, lid 7 van de statuten bepaalt, dat wanneer in een tus sentijdse vakature wordt voorzien, de als dan gekozene af moet tre den op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. Niet gekozen werd de heer A.G. Visser. De samenstelling van de ledenraad werd met ingang van 10 september 1987: A. Harmsen, J. Neefjes en K. Bakker, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging en onderstaande 24 leden 1. A. Alleman 2. F.M. Andriese 3. A.L. Blekkenhorst 4. A. Boerkoel 5. T. Bogaard 6. A. Brandsteder 7. H. Bijvank 8. C.A. van Eijden Mr. N.J. Gianotten C.C. Harms H.P.J. Henrichs D. Keijzer D.C. Karremans Ir. J. Lambregts M. Lindeman H.J.W. Pil 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 4T J.H. Potharts W.F. Schoevaart J.D. Sebus H.A. Smit I. Waas C.A. van der Wal (1988) (1990) (1989) (1990) (1989) (1988) (1989) (1990) (1990) (1988) (1988) (1989) (1989) (1989) (1989) (1990) (1988) (1989) (1990) (1988) (1990) (1988)

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 17