10 LEDENRAAD. Artikel 29, lid c, van de statuten bepaalt dat door de ledenraad verslag uitgebracht moet worden over zijn werkzaamheid in het afge lopen verenigingsjaar. Op 1 juli 1987 was de ledenraad als volgt samengesteld: A. Harmsen en J. Neefjes, respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging en 22 onderstaande leden, gekozen door de jaar lijkse algemene ledenvergadering. Door het tussentijds aftreden van penningmeester L.E. Bartels bleef deze functie onbezet tot aan de jaarvergadering van de ledenraad op 28 augustus 1987, waarin de heer K. Bakker tot penningmeester werd gekozen. Aan de beurt van aftreden waren de leden: F.M. Andriese, A. Boerkoel, Mr. N.J. Gianotten, M. Lindeman, M.J.W. Middendorp, H.J.W. Pil, I. Waas en Drs. L.M. van Wijk. Ingevolge artikel 22, lid 4, van de statuten komt de heer M.J.W. Middendorp niet meer in aanmerking voor herverkiezing. De overige 7 heren stelden zich herkiesbaar. Bovendien moest worden voorzien in de vakatures ontstaan door het overlijden van de heer J. Hordijk en door de verkiezing van de heer A. Kraan tot commissaris algemene zaken. Tevens werd tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering beslo ten om te voorzien in de vakature van de heer K. Bakker, die in de jaarvergadering van de ledenraad van 28 augustus 1987 tot. penning meester werd gekozen. Naast de 7 aftredende leden, die zich herkiesbaar hadden gesteld, waren door de leden de volgende kandidaten gesteld: 1. F.M. Andriese 2. K. Bakker 3. A.L. Blekkenhorst 4. A. Boerkoel 5. T. Bogaard 6. A. Brandsteder 7. H. Bijvank 8. Mr. N.J. Gianotten 9. C.C. Harms 10. H.P.J. Henrichs 11. D. Keijzer 12. Ir. J. Lambregts 13. M. Lindeman 14. M.J.W. Middendorp 13. H.J.W. Pil 16. J.H. Potharst 17. W.F. Schoevaart 18. H.A. Smit 19. I. Waas 20. C.A. van der Wal 21. Drs. L.M. van Wijk 22. H. van der Zwaag. J.D. Sebus A.G. Visser A. Alleman C.A. van Eijden D.C. Karremans kandidaat gesteld door: C.C. Harms en W.F. Schoevaart A. Kraan en C.A. van der Wal A. Kraan en I. Waas A. Harmsen en J. Neefjes A. Harmsen en H.J.W. Pil. Derhalve waren er 12 kandidaten voor 11 plaatsen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 16