5 Op vrijdag 18 maart 1988 vond voor de 43e maal de jaarlijkse bijeen komst van de "Bordjesclub" plaats. Het comité, bestaande uit de heren: A. Brandsteder, voorzitter, M.J.W. Middendorp, secretaris/penningmeester, J.H. Potharst, W.F. Schoevaart en H.A. Smit, had besloten de avond weer bij Ajax te laten plaatsvinden, met een borrel in de bestuurskamer en het diner in "le Bocal". Door afwezigheid van A. Brandsteder trad A. Kraan als tafelpresi dent op, hetgeen hij voortreffelijk deed. Voorzitter A. Harmsen hield een korte toespraak en maakte van de gelegenheid gebruik om de "Gouden Speld" aan J. Stoffelen uit te reiken, omdat deze bij de jaarlijkse huldiging van de jubilarissen niet aanwezig kon zijn. Dank aan het comité voor de bijzonder geslaagde avond. Hieronder volgt een opgave van het aantal leden per 1 juli 1988, gesplitst per categorie: WERKENDE LEDEN: aantal op 1 juli 1987 overleden bedankt over naar contractspelers over van A-juniores over van ondersteunend lid aangenomen aantal op 1 juli 1988 253 (w.o. 7 ere-leden en 10 leden van verdienste) 8 34 42 211 4 240 (w.o. 5 ere-leden en 9 leden van verdienste) CONTRACTSPELERS: aantal op 1 juli 1987 29 naar andere vereniqingen 13 16 nieuw gecontracteerd 15 aantal op 1 juli 1988 31 ONDERSTEUNENDE LEDEN: aantal op 1 juli 1987 586 overleden 3 bedankt 26 over naar werkend lid - 29 557 aangenomen - aantal op 1 juli 1988 557

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 11