4 Verder ontvielen ons nog: C. Groot (oud le elftal speler en scout), J. Rolink (oud Clubarts) en G.D. de Weert (K.N.V.B. consul). Dat zij mogen rusten in vrede. Zaterdag 14 november 1987 ontving het bestuur traditiegetrouw de leden, de meesten vergezeld van hun echtgenoten, die in dit vereni gingsjaar 25, 40, 50, 60, 70 en 75 jaar lid van de vereniging waren Deze leden waren: 25 jaar lid T. Bogaard, D.D.W. de Groot, T. Kamlag en H.P. de Waal 40 jaar lid B. Haarms en A.W.H. van der Veen. 50 jaar lid J.W. van Eenennaam, J. Janse, H.A. Smit en E. Stroomberg. 60 jaar lid A. v.d. Berg en M.J.W. Middendorp. 70 jaar lid A.A. Bogaard en P. Vunderink. 75 jaar lid F.W. Höhle. De heren i F.W. Höhle en H.P. de Waal waren verhinderd. Een delegatie, t.w. vice-voorzitter A. Kraan, J.H. Potharts en W.F. Schoevaart, bezocht de heer F.W. Höhle thuis om hem te huldi gen met zijn 75-jarig lidmaatschap. De heer H.P. de Waal zal bij de jubilarissen van 1988 worden uitge nodigd De heren C. ter Beek (50 jaar) en G. Drager (40 jaar) waren opnieuw uitgenodigd, daar zij afgelopen jaar verhinderd waren de huldiging bij te wonen. Alle jubilarissen werden door voorzitter A. Harmsen toegesproken, waarbij de staat van dienst van ieder werd vermeld (voortreffelijk samengesteld door de heer W.F. Schoevaart) en reikte hen de diverse onderscheidingen uit. Bijzondere aandacht kreeg de heer M.J.W. Middendorp, niet alleen vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap, maar in het bijzonder voor zijn jarenlange aktiviteiten in de vereniging, welke hij om gezondheids redenen moest beëindigen. In de loop van november 1988 zullen de volgende leden door het be stuur worden uitgenodigd: 25 jaar lid I. van Beetz en G.J. van Dijk. 40 jaar lid J. de Boer Jr., F. Moinat, G. Mossing Holsteijn, H.J. Pelser en C.A. van der Wal. 50 jaar lid G.H. Couton, F.H.J. van DouweD. Keijzer, J. Moos en W. Prins. 60 jaar lid C.W.F. Timman, F.H. van Tuyl en B.J. Vogel.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1988 | | pagina 10