92 Hij memoreert hierbij dat ook Ajax 2 kampioen is geworden en tevens Verder zijn er geen ingekomen stukken. 4. Notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 8 septem ber 1983, gepubliceerd in het Ajax-Nieuws nr. 3, van december 1983. Aangezien niemand op- of aanmerkingen heeft worden de notulen onge wijzigd door voorzitter Harmsen vastgesteld. 5. Verkiezing van 8 leden voor de ledenraad. Aftredend zijn de heren: F.M. Andriese*)A. Boerkoel, G. Fischer, Mr. N.J. Gianotten, M.J.W. Middendorp, H.J.W. Pil, I. Waas en DrsL.M. van Wijk. Uitgezonderd de heer Fischer stellen de heren zich herkiesbaar. De heer F.M. Andriese is in 1983 gekozen als plaatsvervanger van de heer M. Caransa die in 1984 aftredend was. Voorzitter Harmsen vraagt of de heren A. Brandsteder, H.P.J. Hennchs en H. van der Zwaag het stembureau willen vormen, waartoe de heren bereid zijn. Kandidaat gesteld: Door de leden: M l indeman A. Harmsen en J.H. Westrik; D*.J. Boering I. Waas en H.G.A. Timman; F.M. Moinat A.R. Been en W.F. Schoevaart. In de loop van de avond maakt voorzitter Harmsen de volgende uitslag bekerwinnaar werd. 3. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat bericht van verhindering werd ontvan gen van de werkende leden: G. Fischer, W. de Geest, W.W. Heister kamp, J. LambregtsG. de Jongh, J.D. Sebus, K.G.A. Timman, alsmed, van het ondersteunend lid De Leeuw den Bouter. bekend Uitgebracht zijn Blanco en van onwaarde Aantal uitgebrachte geldige stemmen Volstrekte meerderheid 84 stemmen 0 84 stemmen 43 stemmen. De stemmen werden als volgt uitgebracht: F.M. Andriese A. Boerkoel 77 stemmen 79 stemmen Mr. N.J. Gianotten - 82 stemmen M.J.W. Middendorp H.J.W. Pil I. Waas 78 stemmen 80 stemmen 71 stemmen Drs. L.M. van Wijk - 83 stemmen M. Lindeman D.J. Boering F.M. Moinat 38 stemmen 23 stemmen 41 stemmen.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 97