86 ENQUÊTE - COMMISSIE. Volgens het bepaalde in artikel 17 van het huishoudelijk reglement dient deze commissie te bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een lid. Als zodanig treden respectievelijk op: a. de secretaris van de vereniging; b. de secretaris van de commissie jeugdvoetbal en c. de secretaris van de commissie amateur seniores voetbal. Ingevolge het vorenstaande bestond de commissie in het afgelopen verenigingsjaar uit de leden: J.H. Westrik - voorzitter; A.R. Been - secretaris en W.E. Schoevaart - lid. Ook in het afgelopen verenigingsjaar bleef de commissie weer een zo genaamde "slapende" commissie. Dit kon omdat de heer Been ten nauwste is betrokken bij het aannemen van nieuwe jeugdleden en de heer Schoevaart bij het aannemen van nieuwe leden voor het seniores amateur voetbal. De commissieleden waren van mening dat het daarom niet nodig is de eventuele nieuwe leden ook nog eens voor de enguete—commissie te laten verschijnen. Het aannemen van nieuwe leden blijft veelal beperkt tot bekenden van werkende- of ondersteunende leden. Is dit niet het geval dan zijn ze enige keren bekeken door onze scouts, zodat de commissie van mening is dat er hierdoor ook geen aanleiding is om in vergadering bijeen te komen. TOTO- EN LOTTO - COMMISSIE. Op 1 juli 1984 bestond de commissie uit de leden: G.J. Hulscher; F.C. Molema; J. Slauerhof; W.J. Oostrom en C.W.F. Timman. In de loop van het verenigingsjaar stelde de heer Slauerhof zijn functie ter beschikking. De commissie werd weer op sterkte gebracht door toetreding van de heer C.A. Welling. In de tot dusverre gevolgde werkwijze kwam geen wijziging. Aan het eind van elke vrijdagmiddag zijn de heren in de beneden- bestuurskamer aanwezig voor de in ontvangstname en het controleren

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 91