85 FINANCIËLE COMMISSIE. Op 1 juli 1984 bestond de commissie uit de leden: D. Keijzer; Ir. J. Lambregts en Drs. L.M. van Wijk, voorzitter en als plaatsvervangend lid de heer H.J.W. Pil. De vier leden werden in de jaarlijkse Algemene Ledenveragdering, gehouden op 13 september 1984, bij enige kandidaatstelling weer voor 1 jaar herkozen. De heren die reglementair jaarlijks aan de beurt van aftreden zijn hebben zich ook nu weer herkiesbaar gesteld. Op 27 augustus 1984 had een bespreking plaats over het definitieve financiële verslag, uitgebracht door het Accountantskantoor Dijker Doornbos over het boekjaar 1983 - 1984. Hierbij waren aanwezig: Accountant Drs. J.C. Burggraaff en zijn assistent de heer Groot; De 5 bestuursleden en administrateur Holsheimer; De leden Ir. J. Lambregts, Drs. L.M. van Wijk en het plaatsver vangend lid de heer H.J.W. Pil van de financiële commissie. De heer Keijzer was niet aanwezig. Na het vertrek van de heren Burggraaff en Groot werd door het be stuur en de financiële commissie de begroting voor 1984 - 1985 vastgesteld In de loop van het verenigingsjaar had penningmeester Bartels zono dig telefonisch contact met leden van de commissie. Omdat de heer Van Wijk door zijn werkzaamheden moeilijk bereikbaar is besloot hij het voorzitterschap van de commissie over te dragen aan de heer Lambregts. Namens het bestuur langs deze weg woorden van dank aan de leden van de commissie voor hun belangrijke werkzaamheden.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 90