3 ALGEMEEN. Eeri oude droom is werkelijkheid geworden, want de beide staantri- bunes zijn voorzien van een overkapping. Onnodig te zeggen dat de ze geweldige service aan het Ajax-publiek de gezelligheid van ons stadion zeer ten goede komt. Bij de eerste thuiswedstrijd in het seizoen 1984-1983, n.l. Ajax - MVVop 5 september 1984, werden de overdekte staantribunes in gebruik genomen. In het afgelopen verenigingsjaar ontvielen ons door de dood de hieronder vermelde personen: De leden van verdienste G. Eischer en G.H. Ziegeler. De werkende leden J. Bonneveld, J. Grootenboer, F. Hendriks, L.P.F. Koppen en J. Slot. De ondersteunende leden W. Alberti, W.G.P. v.d. Burg, B.L. Bouwman en W. ter Meulen. Op 4 mei 1985 ontving het bestuur het ontstellende bericht dat plot seling was overleden Dr. H.W. Dicke, lid van onze medische staf. Dat zij mogen rusten in vrede. Zaterdag 10 november 1984 werden door het voltallige bestuur, uitge zonderd secretaris Westrik, die door ziekte niet aanwezig kon zijn, in de bestuurskamer de leden, waarvan velen werden vergezeld door hun echtgenote, ontvangen en gehuldigd, die in het kalenderjaar 1984 25, 40 of 50 jaar lid van de vereniging waren. Deze leden waren: 25 jaar lid W.M. v.d. Kamp, W. Leurs, A.J. Post, J.D. Sebus en A.C. Visser; 40 jaar lid J.P.B. Bieshaar, A. Boerkoel, A. Harmsen, G. Leentvaar, H. Pasteuni^'en W.F. Weppner; 50 jaar lid J.H. van Antwerpen, J. Hordijk, P.C. Keizer, D.J. Schalm en H. Spett. De heer M.J.W. Middendorp schreef hierover het volgende in het Ajax- Nieuws, nr. 3 van januari 1985. Om twaalf uur waren de heren, waarvan de meesten werden vergezeld door hun dames, compleet bij elkaar en kon voorzitter Harmsen -van- daag zelf ook jubilaris (40 jaar)- zijn openingstoespraak houden. Er waren ditmaal nogal wat "feestvarkens" namelijk zestien. Onder hen opvallend veel lieden die vroeger voornamelijk de honkbalsport in Ajax hebben beoefend. Verder waren de doelverdedigers goed verte genwoordigd. De heer Hordijk was als ere-lid reeds in het bezit van "het goud" wat uiteraard de huldiging als "50 jarige" niet in de weg stond, ter wijl de speld, die aanvankelijk niet aan alle eisen voldeed, inmid dels gecompleteerd terug is gegeven.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 8