82 daardoor van een hoop narigheid op de tribunes af te zijn. Op dit ogenblik valt daar nog niet veel over mede te delen, omdat er pas één keer een gesprek over dit onderwerp is geweest. Wel kan worden gesteld dat de studie- en begeleidingscommissie zich zeer gereserveerd heeft opgesteld en ook duidelijk heeft gemaakt dat zij vooralsnog niet ziet hoe Ajax hierin verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Eind september zal er een voortgaand gesprek plaatsvinden, na rugge spraak hierover met het bestuur. De studie- en begeleidingscommissie spreekt haar dank uit voor de goede samenwerking met alle geledingen van Ajax en hoopt haar steen tje ook het volgend jaar te kunnen bijdragen aan een succesvol sei zoen." (w.g.I. Waas. Namens het bestuur hartelijk dank voor het vele werk gedaan dit sei zoen in het belang van de vereniging.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 87