2 A.F.C. "AJAX" AMSTERDAM. Aan de leden van de A.F.C. "AJAX". Geachte Clubgenoten, Het is voor de twee en twintigste keer dat ik ga beginnen aan het maken van een jaarverslagwaarin het wel en wee van onze vereniging gedurende een verenigingsjaarzal zijn vastgelegd. Het onderstaande jaarverslag heeft betrekking op het verenigingsjaar 1 juli 1984 tot en met 30 juni 1985. INLEIDING. In dit hoofdstuk geef ik eerst in 't kort een overzicht van de be haalde successen in het verenigingsjaar 1 juli 1984 tot en met 30 juni 1985. Het eerste elftal beëindigde de competitie 1984-1985 op de eerste plaats, vi/aardoor Ajax voor de t\ilee en twintigste keer kampioen van Nederland werd. Het tweede elftal speelde afwisselend sterke en zwakke wedstrijden, mede afhankelijk van het aantal spelers dat aan de A-selectie moest worden afgestaan. Het slaagde er wel in om in de top te blijven mee draaien, maar een kampioenschap zat er dit seizoen niet in. Voor het seniores amateur voetbal was het voor het derde en vierde elftal wel een heel goed jaar, want beide elftallen werden kampioen. Voor het vierde elftal betekende dit promotie naar de reserve 3e klasse Het aan de zaterdag-competitie deelnemende elftal, dat dit seizoen een klasse hoger speelde, eindigde op de zesde plaats. Bij de jeugdafdeling, gewoontegetrouwweer een groot aantal kam pioenselftallen, namelijk de juniores Al, A 2, BI, Cl, Dl en E 1. Namens het bestuur vanaf deze plaats felicitaties aan de spelers, trainers, begeleiders en alle anderen, die aan vorenstaande succes sen hebben medegewerkt. ■)-+++++++++++

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 7