67 Woensdag 12 juni 1985 werd in Restaurant Quatre ,Vingts in Bovenkerk afscheid genomen van Dick Schoenaker en Rob Nolet. Namens het bestuur ontving Schoenaker een video-recorder en van de spelers een kleuren TV. Rob Nolet kreeg als aandenken een schilderij. In Voetbal International van 27 juli 1985 stond een ingezonden stuk betrekking hebbend op de scheidsrechters, die in het afgelopen sei zoen de wedstrijden in de ere-divisie hebben geleid. Hierin komt het volgende overzicht voor dat aan de hand van het door V.I. gegeven beoordelingscijfer is samengesteld: 1. Bep Thomas (int.) 2. John Blankenstein 3. Henk van Ettekoven (int.) 4. Gerard Geurds (int.) 5. Jan Hobé 6. Arie de Munnik 7. Chris v.d. Laar 8. Egbert Mulder (int.) 9. Ignace van Swieten (int.) 10. Wil de Vrieze 11. Piet Bosman 12. Jan Keizer (int.) 13. Richard van der Niet 14. Cees Bakker (int.) 15. Martin Bannet 16. Chris Verhoef. Deze uitkomst zal voor de scheidsrechterscommissie wel een verrassing betekenen +-+M i

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 72