1 AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB "AJAX" Jaarverslag van de secretaris over het ver enigingsjaar 1 juli 1984 t/m 30 juni 1985. bladz. Inhoud 1 Inleiding2 Algemeen3 - 8 Bestuur9 - 10 Ledenraad11 - 50 Betaald voetbal51 - 67 Amateur seniores voetbal68 - 71 Jeugdvoetbal72 - 80 Studie- en Begeleidingscommissie81 - 82 Ontspanningscommissie 83 Technische commissie 84 Financiële commissie 85 Enquête commissie 86 Toto- en Lotto commissie86 - 87 Clubavond commissie87 - 88 Terrein- en Onderhoudscommissie 88 Redactie commissie88 - 89 Contróle commissie 90 Vergaderingen91 - 95 Personeel-95 - 96 Technische- en Medische Staf96 Reclame 97 Verpachtingen97 Verzekeringen97 - 98 Contact met de pers98 Supportersclub 98 Officieel programma 98 Persbulletin 99 Een blik vooruit op het seizoen 1985 - 1986 100 - 104 Slotbeschouwing 105 Samensteller J.H. Westrik Afwerking A. Kraan

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 5