50 De voorzitter zegt dat in het contract met Cruijff wel moet worden opgenomen dat hij, namens Ajax voor de TV pratende, niet met een vignet van Cruijff Sportswear kan verschijnen in verband met het contract dat Ajax met Kappa heeft. De heer Potharst vraagt of de financiële commissie ook achter het aanstellen van Cruijff staat. De heer Van Wijk vraagt zich af of Cruijff het leiding geven aan de technische staf aan kan. Men moet toch aanwijzingen hebben dat hij de kwaliteiten heeft voor die functie, hetgeen los staat van zijn technische kwaliteiten. Niettemin kan hij akkoord gaan met het even tueel aanstellen van Cruijff. De voorzitter vraagt wat de ledenraad vindt van het eventueel aan trekken van Cruijff. De leden van de ledenraad stemmen in met het eventueel aantrekken van Cruijff voor één jaar, indien zijn financiële eisen redelijk blijken te zijn. Op de door de heer Blekkenhorst gemaakte opmerking over de gegeven extra premie aan de spelers na de wedstrijd tegen Utrecht deelt de voorzitter nog mede, dat er buiten gegeven boetes er ook wel eens iets kan worden gedaan en dat hij daarvan achteraf geen spijt heeft. Vervolgens sluit hij de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Hiermede is een eind gekomen aan de verslaglegging over de werkzaam heid van de ledenraad in het verenigingsjaar 1 juli 1984 tot en met 30 juni 1985. Aangenomen wordt dat deze uitvoerig genoeg voor u is om een oordeel te kunnen vormen over die werkzaamheid. ++++-H-++++++

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 55