49 De voorzitter antwoordt dat diverse ledenraadsleden hierom hebben gevraagd en dat hij dan de plicht heeft om dit te onderzoeken en dat er informatief met Cruijff wordt gesproken. De heer Potharst zegt dat de financiële middelen ook in de gaten moeten worden gehouden. De heer Henrichs vraagt of het waar is dat bij de wedstrijd tegen Feyenoord in het Olympisch stadion losse genummerde plaatsen zijn verkocht, terwijl deze plaatsen ook aan seizoenkaarthouders met ge reserveerde plaats zijn toegekend. Administrateur Holsheimer antwoordt dat dit normaal gesproken onmo gelijk is. De heer Boerkoel voorziet naar aanleiding van de ongeregeldheden in het restaurant bij de ingang van de bestuurskamer van afgelopen maandag nog meer excessen en vindt dat meer politiebescherming nood zakelijk is. De voorzitter beaamt dit maar wijst ook op de groep goede supporters door wie de bestuursleden en de spelers na afloop van de wedstrijd PSV - Ajax werden uitgenodigd voor een koud buffet. Vervolgens zegt de voorzitter dat na drie gesprekken met Cruijff nu tot concrete zaken moet worden gekomen. Hij zegt hem te hebben ge zegd dat er geen ruime financiële middelen beschikbaar zijn voor aankopen Cruijff wil verder gaan met de jeugd; hij wil als een soort manager fungeren, maar ook veldtraining willen verzorgen. Hij heeft geen pro blemen met de huidige personen rondom de A-selectie en wil met het bestuur overleg hebben inzake het aan- en verkoopbeleid. De voorzitter zegt dat er toch enige vraagtekens zijn zoals: a. willen onze huidige trainers met hem samenwerken; b. verlenen de KNVB en/of de WON toestemming hiervoor; c. zal het bestuur sterk genoeg zijn om alles in de hand te houden; d. slaagt Cruijff er in zijn kennis over te brengen op de A-selectie. De heer Schoevaart zegt dat het contract hooguit één jaar moet duren. De heer Henrichs stelt dat als je als technische leiding een rode draad wilt trekken dit niet kan met een contract van één jaar en dat het publicitair ook slecht zal vallen als je binnen of na één jaar weer afscheid van elkaar gaat nemen. De voorzitter antwoordt dat hij de zaak moeilijk kan beoordelen, maar dat het aanstellen van Cruijff in het begin zeker een gunstig effect zal hebben en dat hij het daarna zelf zal moeten bewijzen. De heer Boerkoel is van mening dat een nieuwe trainer in de plaats van De Mos dan niet meer nodig is.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 54