48 Bovendien is er in de statuten geen bepaling over een leeftijdsgrens opgenomen Hij ziet het meer als een verschil van mening tussen de vier be stuursleden, die geen bezwaar hebben dat hij nog 1 jaar aanblijft, en de ledenraad. In de statuten staat dat een aftredend bestuurslid zich herkiesbaar mag stellen en dat zal hij doen. De heer Gianotten vraagt aandacht voor de affaire De Mos. Hij zegt dat zaterdag door de voorzitter in een interview nog is gezegd dat De Mos zou blijven en dat maandag daarop De Mos door het bestuur op non-actief werd gesteld. Hij vraagt zich af of je niet om moeilijk heden vraagt als je de spelers laat stemmen over de trainer De voorzitter zegt dat stemming van de spelers over de trainer nog nooit is voorgekomen- De Mos heeft zelf altijd gezegd dat, indien de meerderheid van de spelers tegen hem zou zijn, hij dan als trainer zou vertrekken. Op de vraag van de heer Gianotten of de voorzitter deze uitslag van de stemmingen had verwacht, antwoordt de voorzitter ontkennend en voegt daaraan toe dat dan eerder was ingegrepen. De heer Van der Wal vindt het vreemd dat de opstelling van het elf tal voor de wedstrijd tegen Haarlem plotseling door De Mos werd ge wijzigd nadat hij een week door ziekte afwezig was en dat Kohn het elftal na overleg met De Mos had samengesteld. De heer Blekkenhorst heeft zijn bedenkingen tegen het geven van een dubbele premie na de wedstrijd tegen FC Utrecht en het lijkt hem dat de salarispost voor de trainers te hoog is. Op een vraag omtrent het parkeerprobleem in Diemen bij thuiswedstrij den antwoordt het bestuur dat het binnenkort een gesprek zal hebben met een vertegenwoordiger van de gemeente Diemen. De heer Lindeman vraagt of er enige extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij de clubavond aanstaande vrijdag in verband met het feest van de F-side in hun home. De voorzitter antwoordt dat dit mogelijk is maar dat dit wel provo cerend kan werken. Vervolgens vraagt de heer Lindeman aandacht voor het feit dat er zo veel mensen vanaf de tribune door een deur naar de kantine of de be stuurskamer moeten en dat dit bij excessen wel eens onvoldoende mocht blijken. De heer Van der Wal zegt dat in de vorige vergadering is gesteld dat als Cruijff als technisch directeur bij Ajax zou komen te werken hij diverse mensen zou meetrekken. Mede gezien het financiële aspect vraagt hij zich af of Cruijff nog wel in aanmerking kan komen voor die functie.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 53