45 De heer Bakker zegt het salaris van Van der Hart verantwoord te vin den. De heer Been wijst op de gebrekkige accommodatie op Voorland om on der andere gesprekken te voeren met jeugdspelers, ouders, leiders enz. Hij heeft hierover met de heer Sebus gesproken en deze heeft hem hierop een tekening ter hand gesteld en gezegd dat volgens hem een eventuele verbouwing een paar honderdduizend gulden zou gaan kosten. In verband met de terreinen rondom Ajax is het plan nog niet op ta fel gekomen, mede gezien de plannen voor de Olympische Spelen 1992. Hij vraagt zich af te moeten wachten tot er iets definitiefs is be slist. De voorzitter deelt mede, dat door het bestuur aan het organisatie comité geen enkele toezegging is gedaan omtrent het gaan bpspelen van het nieuw te bouwen Olympisch stadion in OverametEl. Penningmeester Bartels vindt het als voorzitter van de terrein- en onderhoudscommissie onjuist dat hij nu pas iets hoort van tekeningen voor eventuele verbouwing op Voorland. De heer Been zegt dat door hem aan Sebus geen tekeningen zijn ge vraagd De heer Kraan vraagt of er van Ajax'zijde belangstelling bestaat voor de terreinen van WVHEDW of VVGA. De heer Neefjes antwoordt dat vernomen werd dat het veld van WVHEDW zou vrijkomen in verband met herverdeling. Naar aanleiding van zijn vraag hieromtrent heeft de heer Jaspers een vraagprijs genoemd van WVHEDW voor de opstallen die erg hoog was. Met VVGA is gesproken en vermoedelijk zullen we in de toekomst meer over hun veld kunnen beschikken zowel voor wedstrijden in het week end als voor training van ons eerste elftal. Als tegenprestatie zouden zij wat meer mogen trainen op ons tweede veld. De heer Van der Zwaag merkt op dat indien VVGA te weinig elftallen heeft, de velden teruggaan naar de gemeente waarna herverdeling zal plaatsvinden. De heer Waas vraagt of de redenen waarom Cor van der Hart enige tijd geleden niet als trainer werd aangetrokken, niet meer aanwezig zijn. De voorzitter antwoordt dat er een contract voor 1 jaar is gesloten met daarin een bepaalde clausule. De heer Van der Zwaag leest vervolgens een artikel voor uit het Noordhollands Dagblad over Cruijff waarin onder andere met name de ledenraad als vijfde colonne werd genoemd. Hij heeft de hoofdredacteur gebeld en deze heeft toegezegd het be richt te rectificeren.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 50