44 De heer Van Eijden antwoordt dat men vorig jaar tot de conclusie kwam dat de opleiding van jeugdspelers goed was maar dat het toch beter zou kunnen. Er dient door de gehele vereniging een rode draad te lopen wat de opleiding betreft en het uitzetten, beheren en be waken hiervan behoort tot de taak van Van der Hart. Ook de wedstrijd-analyses maken voor het eerste elftal behoort tot zijn taak. Bij de stap van jeugdspelers van het tweede elftal naar het eerste elftal is voor hem ook een taak weggelegd. De andere trainers hebben niet altijd de tijd voor deze zaken en tevens zal de functie zich dienen te zetten. De coördinator is duidelijk nodig en hij is de rechterhand van het Hoofd Jeugdopleiding. De heer Henrichs vraagt of het een regulerende functie is vanaf de jongste jeugd, hetgeen door de heer Van Eijden wordt bevestigd. De heer Van der Wal vraagt zich af of we niet een te zware top krij gen in de trainersstaf. De heer Van Eijden zegt dat dit wel meevalt. De heer Smit vindt de taak van een coördinator niet te omschrijven en is van mening dat een Hoofd Jeugdopleiding voldoende is. De heer Van Eijden zegt dat we teveel steken laten vallen en dat een coördinator wel noodzakelijk is. De heer Been is van mening dat wat er in het afgelopen seizoen met Bruins Slot is gebeurd niet meer kan. Deze man heeft op meer dan voortreffelijke wijze gewerkt, maar heeft wel teveel werk moeten doen. De heer Kraan zegt dat de functie van coördinator is geboren na het ongeluk van Hassie van Wijk. De heer Van Eijden zegt dat er in het afgelopen jaar bijvoorbeeld drie maal naar Bohemians-Praag moest worden gekeken, welke situatie zich nu niet meer zal voordoen. De heer Been zegt dat de functie van Van Wijk uit nood is geboren, maar dat er toch een lacune was. Op de vraag van de heer Van der Zwaag dat de voorzitter eens heeft gesteld Van Wijk nooit te laten vallen en wat hiervan de financiële konsekwentie is antwoordt de penningmeester dat het ziekengeld aan Van Wijk wordt doorbetaald en dat het restant wordt aangevuld door Ajax. Dit restant wordt verhaald op de verzekering van de club waar het ongeval heeft plaatsgevonden. De heer Kraan vraagt of er inderdaad geen aankopen van spelers zal plaatsvinden en dat we doorgaan met eigen jeugd, hetgeen door de voorzitter bevestigend wordt beantwoord.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 49