43 Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat er vandaag gesprekken zijn geweest over contractverlengingen met Boeve, Van Basten, Ophof en Van 't Schip. Het ziet er naar uit dat het vermoedelijk wel met een ieder rond zal komen. In de vooravond van deze vergadering heeft er een gesprek plaatsge vonden met commissaris van politie Van Riessen, hoofd van het bu reau IJ-tunnel, die zijn excuses maakte voor de, zoals hij het noem de, black-out van zijn dienstdoende commandant bij Ajax - Volendam. Er werd afgesproken dat er een intensiever contact met de staf van het bureau IJ-tunnel en het bestuur van Ajax moet komen. De voorzitter zegt verder binnenkort contact te zullen zoeken met Mevrouw Ine van Brink gezien haar negatieve uitlatingen over het be stuur van Ajax in Het Parool. Vervolgens wordt een overzicht uitgereikt van de opbrengst van de recettes van het gehele seizoen 1904-1985. Penningmeester Bartels zegt dat bij de opbrengst van de vriendschap pelijke wedstrijden nog de baten komen van de trip naar Canada en dat de opbrengst van de competitiewedstrijden conform de begroting zijn, met uitzondering van de wedstrijd Ajax - Feyenoord. Gezien de landelijke teruggang valt dit nogal mee. De heer Van Wijk vraagt op de volgende vergadering een splitsing te willen zien van staan- en zitplaatsen ten opzichte van vorige jaren, hetgeen door het bestuur wordt toegezegd. De voorzitter deelt mede, dat voor het komende seizoen er invita ties zijn aanvaard voor deelname van het tournooi Amsterdam 710 en het tournooi in Barcelona op 20 en 21 augustus 1985 waarvoor uit stel van de competitie moet worden verkregen. Verder zegt hij dat J. Storm getransfereerd is naar FC Groningen en W. van Buuren vermoedelijk naar PEC-Zwolle zal gaan. De heer Schoevaart vraagt wat de overeenkomst met Telstar inhoudt. De heer Van Eijden antwoordt dat een aantal spelers, die niet tot de selectie van het tweede elftal behoren en toch wat leeftijd betreft naar de seniores overgaan, de kans krijgen om bij Telstar met een contract of als amateur met een onkostenvergoeding toch op eerste divisie niveau dan wel in hun tweede elftal te gaan spelen. De heer Been merkt op dat indien de overschrijving is verleend Ajax geen grip meer heeft op deze spelers. De heer Van Eijden zegt hierop dat dit wel het geval zal zijn aan gezien dit een onderdeel is van de overeenkomst. De heer Been vraagt vervolgens wat precies de functie van Cor van der Hart inhoudt.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 48