40 De heer Lindeman is van mening dat de trainer met het hele kapitaal van Ajax speelt. Men moet niet onderschatten dat de waarde van het elftal vó&r dit seizoen aanmerkelijk hoger was. De heer Boerkoel zegt dat in het buitenland andere trainingsmetho den (vooral gymnastiek) duidelijk merkbaar zijn, zoals hij dit kort geleden in Italië heeft meegemaakt. Hij stelt dat vooral de jeugd veel aan een trainer als Koppelaar heeft. De heer Potharst zegt dat er veel te weinig wordt getraind, nog geen 4x1% uur per week, hetgeen zijns inziens onvoldoende is. Vervolgens geeft de voorzitter een uiteenzetting over de kwestie van de hoofdtrainer en de resultaten van het eerste elftal. Een aantal spelers zijn bij hem gekomen met de klacht dat ze stilstaan bij De Mos. De vraag is echter wie dan wel de juiste trainer is plus het feit dat je niet zo maar de trainer aan de kant zet. Wij dachten een heel eind te komen met een coördinator die boven al les staat. Hij wil suggesties uit de vergadering horen. De heer Kraan stelt dat in de toekomst beter geen langdurige contrac ten met trainers kunnen worden afgesloten. De heer Van Eijden stelt dat in de eerste helft van de competitie er toch goed is gespeeld en thans alleen nog maar in de uitwedstrijden. De heer Henrichs vraagt hoe de steun van de hulptrainer is. De heer Van Eijden antwoordt dat Kohn in het begin heeft moeten wen nen maar nu prima werkt. Hij dekt De Mos volledig. De heer Schoevaart zegt een naam (Cruijff) te hebben genoemd als technisch coördinator. De secretaris zegt dat Cruijff vredig binnenkomt maar wel probeert om bijvoorbeeld na een half jaar de baas te zijn. De voorzitter zegt dat je niet alleen Cruijff binnenhaalt maar ook de hele groep Muller, Coster, Taylor en Keizer in huis haalt. De heer Van Eijden stelt dat je hem als technisch man best kunt heb ben maar dat er ook andere zaken om de hoek komen kijken. De heer Kraan denkt dat een coördinator van enige naam ook wel wat geld zal gaan kosten. De heer Boerkoel is van mening dat je ook De Mos coördinator kan ma ken. De heer Blekkenhorst is het hiermee niet eens, aangezien er dan geen respect meer voor De Mos zal zijn.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 45