38 de heer Polak heeft altijd veel belangstelling getoond voor de jeugd. De voorzitter blijft deze namen willekeurig vinden en vraagt v66r de eerstvolgende vergadering een lijst van ondersteunende leden te mo gen zien die in aanmerking zouden kunnen komen voor een benoeming tot werkend lid. Een commissie bestaande uit de leden Been, Harms, Middendorp, Potharst en Schoevaart zullen zich hierover buigen, waarbij het aan tal jaren van ondersteunend lid geen criterium mag zijn, maar wel het waarde-oordeel belangrijk is. 7. Rondvraag. De heer Been zegt geschrokken te zijn van de spelprestaties van ons eerste elftal in de laatste wedstrijden, die hij onwaardig vindt voor Ajax. De heer Waas heeft de voorzitter horen zeggen dat de trainer aan het eind van zijn latijn is en vraagt waarop de voorzitter zinspeelt. De heer Schoevaart sluit zich aan bij de woorden van de heer Been en vraagt een coördinator aan te stellen waarbij hij denkt aan het type Cruijff De heer Potharst vraagt of er nog iets van het Mundialito-tournooi is vernomen, waarop ontkennend wordt geantwoord. Op zijn vraag omtrent de BBI korting wordt geantwoord dat de uitslag nog een aantal weken op zich zal laten wachten. De heer Kraan zegt blij te zijn dat secretaris Westrik na zijn ziekte weer is teruggekeerd in de vergadering van de ledenraad. Hij vraagt wat er terecht komt van het voetballen op veldjes uitge zet op het stadion-parkeerterrein en het functioneren van de hoofd trainer. Verder vraagt hij de voorzitter het "presidentieel" weer op te nemen in het clubnieuws, hetgeen wordt toegezegd. De heer Keijzer vraagt of er een ruil is voorgesteld van E. Koeman tegen Boeve, Rijkaard of Gasselich. De voorzitter zegt dat onze belangstelling voor Koeman juist is, maar de genoemde ruil niet. Verder vraagt de heer Keijzer of het vaststellen van een volgende da tum voor een vergadering van de ledenraad wat serieuzer kan gebeuren. De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad moet, maar zoals vanavond dat bij het moeten beginnen van de vergadering 5 leden ontbraken van wege wedstrijden, natuurlijk niet kan. De heer Gianotten vraagt hoe de verhouding met de politie is.

AJAX ARCHIEF

Jaarverslagen Vereniging (vanaf 1964) | 1985 | | pagina 43